10.07.2018 | Idun Rosenfeld, fagsjef hest

Champion Graspellets  består kun av finsnittet gras som er presset til pellets og tørket. Fôret har et energiinnhold som tilsvarer H2 høy, og inneholder ca. 10 % protein. På grunn av at gresset er finmalt før det er presset til pellets vil ikke strukturen være helt som i grovfôr selv om fibrene er intakte. Derfor kan ikke graspellets gis som eneste grovfôr, hesten bør ha minst 1 kg TS fra annet grovfôr (høy, ensilasje eller halm) per 100 kg kroppsvekt ved siden av. Med andre ord kan man begrense grovfôret til 5-6 kg tørt høy til en 500 kilos hest, og gi resten av hestens grovfôr som Champion Graspellets. Fôret bør bløtes før bruk, mindre mengder kan gis tørt.

1 kg Champion Graspellets kan erstatte 1 kg tørt høy.

Champion Lusernepellets består av tørket luserne som er finmalt og presset til pellets. Luserne er en plante som er nært beslektet med kløver, og har et høyt protein- og kalsiuminnhold. Det anbefales å ikke gi mer enn 2 kg lusernepellets daglig. Fôret bør bløtes, men kan gis tørt i mindre mengder eller dersom det er blandet med annet fôr. I mange land er det vanlig å gi hester halm og luserne, der halmen bidrar med mye fiber, og hesten får dekket proteinbehovet sitt fra lusernen. Fôret har et noe høyere energiinnhold enn et gjennomsnittlig høy.

1 kg Champion Lusernepellets kan erstatte fiber fra 1 kg tørt høy, mens energiinnholdet i 1 kg Champion Lusernepellets tilsvarer energiinnholdet i ca. 1,2 kg tørt høy.

Champion Luserne Omega-3  er løs, snittet luserne. Fôret har et noe høyere energiinnhold enn vanlig høy, blant annet fordi det er iblandet rapsolje og 7,5 % pelletert linfrø (Linomega). Linfrø er rikt på omega-3, så fôret gir også hesten et gunstig forhold mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer. Fôret trenger ikke å bløtes.

1 kg Champion Luserne Omega-3 kan erstatte fiber fra 1 kg tørt høy, mens energiinnholdet i 1 kg Champion Luserne Omega-3 kan erstatte energiinnholdet i ca. 1,6 kg tørt høy.

Fiberrike kraftfôr

Når man begrenser grovfôrmengden vil hesten få mindre energi tilført. For at den ikke skal gå ned i vekt bør man legge til tilsvarende mer energi fra kraftfôr. Når hesten får en minimumsmengde grovfôr vil de fiberrike kraftfôrene være mest aktuelle som erstatning.

Champion Betfiber kan kalles en mellomting mellom kraftfôr og grovfôr, da fôret har energiinnhold som et kraftfôr, men er svært fiberrikt og oppfører seg som et grovfôr i hestens fordøyelsessystem. Fôret er stivelsesfritt, og vil påvirke hestens blodsukker lite. Betfiber trekker til seg store mengder vann, og det er viktig at fôret bløtes godt, minimum 5 liter vann per liter Champion Betfiber, gjerne mer. Siden fôret sveller så mye gir det god metthetsfølelse for hesten. Hesten bør ikke få mer enn 2 kg Champion Betfiber daglig (målt tørt), som vil kunne erstatte fiber fra 2 kg tørt høy. Energiinnholdet i 2 kg Champion Betfiber tilsvarer energiinnholdet i ca. 4 kg tørt høy.

Champion Spenst er et fiberrikt fôr med blant annet erteskall, eple og linfrø som ingredienser. Fôret er svært smakelig for hesten, og skal fôres oppbløtt i minst like mye vann som fôr. Fibrene i fôret er svært lettfordøyelige, og Champion Spenst egner seg derfor godt sammen med en rasjon med minimumsmengder grovfôr. 1-2 kg Champion Spenst kan erstatte fiber i samme mengde tørt høy. Energiinnholdet i 1 kg Champion Spenst tilsvarer energiinnholdet i ca. 2 kg tørt høy.

Champion Diamant har et høyt innhold av luserne, både som lusernepellets og snittet luserne. Eple gjør fôret fristende for hesten, samtidig som det er en god kilde til pektin. Pektin er kjent for sin evne til å beskytte mageslimhinnen mot syre, og er dermed gunstig til hester med magesår. Champion Diamant kan bløtes, men like gjerne fôres tørt. 1 kg Diamant kan erstatte fiber fra ca. ½ kg tørt høy, men energiinnholdet i 1 kg Champion Diamant tilsvarer energiinnholdet i ca. 1,5 kg høy.

Champion Linomega er et fettrikt fôr med høyt proteininnhold. Fôret har også lavt stivelsesinnhold, og disse egenskapene gjør at det egner seg godt i en rasjon med lav mengde grovfôr. Det høye proteininnholdet (17,5 % fordøyelig råprotein) gjør også at fôret egner seg spesielt godt sammen med halm eller frøhøy. Champion Linomega egner seg ikke til å erstatte minimumsmengdene grovfôr, men energiinnholdet i 1 kg Champion Linomega tilsvarer energiinnholdet i ca. 2,2 kg tørt høy.

Et regneeksempel

Dersom man ønsker å begrense grovfôrmengden så mye som mulig til en 500 kilos hest trenger den som et minimum 7,5 kg TS (1,5 kg per 100 kg kroppsvekt x 500 kg), tilsvarende ca 8,5 kg lagringstørt grovfôr (85 % TS). Av dette bør 1 kg per 100 kg kroppsvekt (5 kg TS) komme fra høy, halm eller frøhøy, altså ca. 6 kg lagringstørr vare. Det resterende grovfôrbehovet kan for eksempel komme fra Champion Graspellets, og vil utgjøre ca. 2,5 kg daglig. Inntil halvparten av hestens grovfôr kan være halm, altså kan hesten få rundt 4 kilo halm, 2 kg tørt høy og 2,5 kg Champion Graspellets (evt. deler av dette som Champion Lusernepellets).

Med god tilgang til halm kan man altså klare seg med så lite som 2 kg tørrhøy daglig, i tillegg til Champion Graspellets. Hesten vil da få dekket sitt behov for fiber, men kommer til å trenge mer kraftfôr (gjerne de fiberrike typene nevnt over) for å dekke sitt protein- og energibehov. Mengder kraftfôr avhenger av hestens bruk og treningsintensitet.
Et fôrberegningsprogram som PC-horse vil være en god hjelp til å beregne hvor mye fôr hesten trenger.

Eksempelet er satt opp med tanke på å begrense grovfôrmengden så mye som mulig. Det vil være gunstig dersom man tidlig i sesongen har beregnet at man har mulighet til å gi hesten mer enn minimumsmengder med grovfôr, eksempelet viser kun hvor lite det er mulig å gi, og likevel være innenfor det forsvarlige.