29.03.2023 | Felleskjøpet

Vi har laget en produktsammensetning som består av lam- og kjefôreren med 6 smokker, varmeelement og fluebeskyttelsesdeksel. Dette har vært en suksess de siste tre årene, og det har blitt solgt og levert mange hundre av dem.

Nøyaktig blandingsforhold

Lam- og kjefôreren sørger alltid for riktig blandingsforhold mellom pulver og melk, om du sørger for riktig kalibrering av maskinen. Et kraftfullt varmeelement på 3,2 kW sørger for rask tilberedning, og at melka holder riktig temperatur. Dette sikrer god oppløselighet også for ulike fettkilder i pulverblandingen.

Melka blandes ut i små porsjoner

(0.3 til 0.5 liter). Mikserbeholderen sørger for effektiv, homogen og klumpefri blanding.

Melk med riktig temperatur

Så snart temperaturen faller under en innstilt minimumsgrense, vil tilberedningen stoppes et øyeblikk til melka holder riktig temperatur. Dersom vanntilgangen skulle svikte, vil automaten automatisk slås av.

Enkle vaskerutiner

Gode vaskerutiner er en forutsetning for godt resultat. Mikserbeholderen kan vippes fram med et enkelt håndgrep for enkel rengjøring. Eget utstyr hjelper til med å holde smokkslangene rene, slik at det ikke bygger seg opp melkerester som kan gi tetning.

Enkel styring med et oversiktlig display

Styreenheten inneholder alle de funksjoner en lam-/kjefôrer skal ha. Alle komponenter er grundig testet i tøft fjøsmiljø.

Drikkestasjon

Smokken kan festes på tre ulike måter for beste tilpasning til dyrets høyde og for enklere tilvenning. Den hjelper også til å hindre at melk/spytt søles inne i bingen, griser til og infiserer underlaget.

Les mer om produktet her.

Skulle du ønske ytterligere informasjon, kontakt en av våre selgere.