21.09.2020 | Ingrid Strømstad, fagsjef drøv

Formel Linnea Sau gir en godt balansert fôring sammen med et middels til godt surfôr. Protein-råvarene som benyttes er i hovedsak rapsprodukter.

Formel Linnea Sau er et velegnet kraftfôr til søya og påsettlam fra innsett til beiteslipp

Fra innsett til høgdrektighetsperioden er det normalt lite behov for støttefôring til søya, men dersom grovfôrkvaliteten er svak eller det er behov for å øke holdet til søya så er supplering med kraftfôr viktig. Påsettlam har gjerne et lavere grovfôropptak enn voksen søye samtidig som de trenger ekstra energi til vekst, og støttefôring med kraftfôr er ofte nødvendig.

I høgdrektighetsperioden, de siste 6 ukene frem mot lamming, og i tiden etter lamming øker energibehovet til søya kraftig. Særlig søyer med mange lam har et høyt energibehov. Formel Linnea Sau har, med sitt høge innhold av norske karbohydrater, også et høgt innhold av nedbrytbar stivelse. Høg stivelsesandel gir mer produksjon av propionsyre i vomma – og vil ved overbelastning kunne gi sur vom og redusert fôropptak. Høg andel kraftfôr kan derfor være utfordrende. Med et godt surfôr vil kraftfôrbehovet reduseres, og det vil være lettere å dekke søyas næringsbehov samtidig som søya har ei velfungerende vom. Et stabilt godt hold i drektighetsperioden gjør søya mer robust, og hun tåler noe mer energi- og protein mobilisering rett før, og etter lamming.

Etter lamming når kraftfôrmengdene er på topp, er det viktig å tildele kraftfôret flere ganger daglig. Vi anbefaler maks 0,3 kg Formel Linnea Sau pr tildeling. Gi også søya det beste grovfôret nå. Et smakelig, energirikt grovfôr med god hygienisk kvalitet gir søya god energitilførsel og bidrar til god vom fordøyelse og mikrobeproduksjon. Et kraftfôrnivå på opptil 1,2 kg/ dag går da greit.

Ved optimering av kraftfôr uten soya kan det være utfordrende å oppnå samme protein nivå som med soya. Det er spesielt gram AAT som er begrensende. Søyer med mange lam og ved høg lamme- tilvekst, er spesielt avhengig av tilstrekkelig AAT dekning for å sikre god mjølkeproduksjon. Formel serien til sau har flere produkter som er spesielt tilpasset dette.

For fullstendig oversikt over vårt sortiment se her. 

Godt grovfôr og høgt grovfôropptak gir deg det beste grunnlaget for en høg Norsk-andel i fôringa

Høsta grovfôr går gjennom flere prosesser fra eng til ensilert fôr. Det blir aldri bedre enn det graset man slo på enga, derfra er det kun tap av næringsstoffer og kvalitet. Første bud blir da å slå graset til riktig tid. Jo lengre graset står – jo mer synker energien og protein og fiber øker. Neste steg er å ta vare på så mye som mulig av næringsstoffene, og det gjør man med å hindre sterk gjæring. Det er mange metoder som kan brukes. Rask fortørking vil gi mindre gjæring i ballen, men blir det for tørt igjen kan drysstap eller mugg bli en utfordring. En tørrstoffprosent på rundt 35-40% er fornuftig å sikte mot. Videre vil bruk av syrebasert ensileringsmiddel rask senke pH i graset og dermed redusere gjæring. Andre ensileringsmidler, som salt – eller bakteriebaserte kan være aktuelle, men vil gi større nedbrytning av næringsstoffer i prosessen.

Ønsker en å fôre sauen med mest mulig norske ressurser er grovfôret kanskje det mest norske man kan få. Ved å ta vare på proteinet i surfôret åpner det for bruk av et mest mulig norskbasert kraftfôr i tillegg. Med mye norsk korn i kraftfôret øker tilgangen på rask nedbrytbar stivelse, og dette påvirker hvor mye kraftfôr man kan gå inn med og samtidig garantere et godt vommiljø. Samtidig kan et slikt kraftfôr være svakere på protein. Det er begrenset med tilgang på protein fra norsk korn, og norske proteinråvarer er det minimalt av. Noe dyrking av raps og åkerbønner finnes, men ikke i stor nok grad til å dekke næringas behov. Derfor er det avgjørende for et godt resultat å få god dekning av protein og AAT fra grovfôret. En lav gjæring på fôret er også positivt for fôropptaket. Blir det for høg andel syrer eller feil sammensetning går fôropptaket ned. Kombinert med et stivelsesrikt kraftfôr øker dette risikoen for sur vom og blaut møkk.

Mye Norsk korn i Formel Linnea Sau

Vi benytter Norske karbohydratråvarer som bygg, hvete og havre i våre Formel blandinger. I Formel Linnea serien er vi ekstra opptatt av et høyt innhold av norske råvarer. Som nevnt er det lite produksjon av proteinvekster i Norge, og vi er derfor avhengig av noe protein import fra nærliggende land. Det er i all hovedsak rapsprodukter. Ved å bruke denne proteinkilden sikrer vi at Formel Linnea Sau gir en god proteindekning til søya uten bruk av soya.

Publisert 10.09.2020