09.09.2021 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Fôrutvikling jobber utrettelig for å forbedre våre Formel blandinger. Behovsnormene til ammekua vurderes opp mot innholdet av mineraler og vitaminer i typisk norsk grovfôr. Høsten 2021 lanseres derfor en forbedret utgave av Formel Ammeku Konsentrat, og blandingen blir tilgjengelig i 25 kg sekk.

Blandingen skal dekke mineraler og vitaminer til ammekua i forhold til våre anbefalte rasjoner i de ulike periodene av drektigheten. Ulike typer grovfôr kan variere i innhold av mineraler – og dekningsgraden blir derfor avhengig av hva slags grovfôr kua får. Halm har spesielt lavt innhold av mineraler og vitaminer – og i rasjoner med mye halm må mengde Formel Ammeku Konsentrat økes noe for full dekning.

Behovsnormene er vurdert og justert, og Formel Ammeku er tilpasset ønsket nivå ut fra forventet innhold i grovfôret.

Magnesium (Mg) er et viktig makromineral. Kroppen lagrer lite Mg og en jevnlig tilførsel er viktig for å sikre god status. Mineralet har viktige oppgaver knyttet til muskel-funksjoner i tillegg til å virke inn på kalsium-metabolismen – med andre ord er Mg viktig for ammekua. Nivået på Mg er økt i nye Formel Ammeku Konsentrat.

Vitamin E er en viktig antioksidant, og som sammen med selen sikrer friske dyr, livlige kalver og god brunst. Innholdet av vitamin E økes og det høge innholdet av selen videreføres. Formel Ammeku Konsentrat inneholder både organisk og uorganisk selen, for å sikre god dekning både til ku og kalv.

Fôrmiddel

Tidlig drektighet

6-7 mnd drektig

8-9 mnd drektig

Etter kalving

Formel Ammeku Konsentrat

0,5 kg

0,7 kg

1 kg

1,5 kg

Middels surfôr

7 kg

9 kg

14 kg

35 kg

Ammoniakk behandlet halm

6 kg

6 kg

3 kg

 

Tabellen over viser et eksempel på en fôrplan til ammeku for tilstrekkelig dekning på mineraler og vitaminer.

Nå også i 25 kg sekk

Formel Ammeku Konsentrat har vært tilgjengelig i storsekk og bulk. Det passer godt for besetninger med et vist antall dyr. Vi ser at det er mange besetninger med få dyr – og er glade for at vi kan nå tilby Formel Ammeku Konsentrat i småsekk. Det gir mulighet for en enkel og trygg fôring, også til de mange besetningene som ikke har kapasitet eller plass for å håndtere en storsekk. Varene vil bli tilgjengelig fra vårt hovedlager og kan bestilles i Min Gård for levering på din gård, eller ta kontakt med din lokale Felleskjøp avdeling.

09.09.2021