13.08.2021 | Felleskjøpet

Det er noen vesentlige forskjeller mellom et kraftfôr til ku og et kraftfôr til kalv. Fordi kalven er født med underutviklet vom og er i sterk vekst har den litt andre næringsbehov enn ei voksen ku. Felleskjøpets sortiment til kalven er derfor justert i forhold til kalvens behov på mineraler og vitaminer.

Tilpasset mineraler og vitaminer

Felleskjøpets kalvekraftfôr er tilsatt mer kalsium og fosfor som er viktige mineraler for god tilvekst og friske kalver. Mjølk er som kjent lav på jern, så kraftfôret er tilsatt ekstra jern og vitamin C som påvirker opptak av jern. Kalven utnytter kobber bedre enn voksne drøvtyggere, og innholdet er derfor tilpasset kalvens behov. Hos en voksen drøvtygger produserer mikrobene i vomma vitamin B som kua tar opp. Fordi kalvens vom er underutviklet og steril ved fødsel må kalven få dette tilført gjennom fôret.

Stimulere utvikling av vom

Forsøk viser tydelige forskjeller på utvikling av vom hos kalver med ulike fôringsregimer. Med kun mjølk gir lite utvikling av papiller som øker overflaten i vom. En stor overflate gir bedre opptak av korte fettsyrer fra mikrobenes nedbrytning av gras og andre næringsstoffer når vomfunksjonen er i gang. Formel kraftfôr til kalv inneholder råvarer for et balansert forhold mellom protein, stivelse og fiber for rask utvikling av vom. Kalven utsettes for mikrober som bakterier og andre mikroorganismer. Dette er helt nødvendig for å få et velfungerende vommiljø – men det kan også være skadelige mikrober som fører til sykdom. Formel kalvekraftfôr inneholder spesifikke fettsyrer som hindrer skadelige mikroorganismer å feste seg til tarmveggen. Dette reduserer risikoen for diare for kalven, og en frisk kalv lønner seg.

Tips for godt fôropptak

For å sikre god smakelighet benyttes råvarer av høgeste kvalitet, samt tilsatt smaksstoffer. Smakelighet er viktig for å stimulerer for høgt opptak av kraftfôret. For å lykkes med kraftfôr til kalven bør fôret tildeles i små rasjoner tilpasset kalvens opptak og gis flere ganger om dagen slik at kraftfôret er så ferskt som mulig. En rein og tørr krybbe hjelper også på opptaket. I tillegg bør sekken lukkes mellom hver tildeling for å ta vare på aromaen.