01.03.2019 | Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling

Perioden fra 3 uker før grising og fram til og med grisingen representerer en tredje fase. I denne perioden skjer det meste av fostertilveksten og purkas jur utvikles for å kunne produsere råmelk og melk. Med økende kullstørrelser, økt variasjon i fødselsvekt og større andel lettvektere er det viktigere enn noen gang å optimalisere forholdene rundt selve grisingen. Bruk av overgangsfôr, f.eks Format Fødsel, med en sammensetning som forkorter grisingstida og øker råmelksproduksjonen, er av direkte betydning for spedgrisoverlevelsen.

Av Felleskjøpets egne kunder er det bare 20 % som har tatt i bruk dette verktøyet, men bevisste produsenter, som registrerer resultatene de oppnår i fjøset, ser at denne ekstra arbeidsinnsatsen betaler seg. Brukerne bytter ut halvparten av ordinær fôrrasjon med overgangsfôr den siste måneden fram mot grising og dette foregår i hovedsak manuelt. Fôret er ikke spesielt kostbart, men krever altså bruk av noe ekstra tid. Men kanskje oppdager produsenten også andre ting i løpet av denne runden med trillebåra, som kan være lurt å ta tak i? Ekstra tilsyn fram mot grising er fornuftig og det er store muligheter for at du sparer noe tid i løpet av grisingsdagene når forarbeidet er gjort godt. Og kanskje er det færre døde i trillebåra på tilsynsrundene de første to kritiske dagene etter grising?

Grisingen er en kraftanstrengelse

Fôring rundt grising – mindre, men oftere 

Selve grisingen er en kraftanstrengelse for purkene, og varer i flere timer. Dersom det er mange timer siden forrige fôring når grisingen starter vil man oppleve at purka «går tom» og grisingen vil da kunne trekke ut i langdrag. Dette er uheldig for både mor og avkom. Å fordele fôrrasjonen på flere fôringer i dagene rundt forventa grising, sikrer jevnt, høgt blodsukker og hindrer forstoppelse. Fiberinnholdet i overgangsfôret brytes ned over lengre tid og stabiliserer blodsukkeret. Format Fødsel passer derfor særlig godt i et slikt fôringsregime.

 

Oppnår du rekordresultat i 2019? Lykke til!