28.10.2019 | Felleskjøpet

Det finnes flere alternative tildelingsmetoder for jern til smågris.

Jernets viktigste rolle i kroppen er å bidra til transport av oksygen i kroppen. Jern inngår i hemoglobin – et molekyl i de røde blodcellene som tar opp oksygen i lungene og fører det ut til cellene for så å ta med seg karbondioksid tilbake til lungene for utånding.

Mangel på jern gir anemi

Får ikke spedgrisen ekstra tilførsel av jern etter fødsel kan den utvikle jernmangelanemi. Det vil si at det er for lite røde blodceller som frakter oksygen rundt i kroppen. Jernmangelanemi gir slappe grisunger og kan føre til nedsatt motstandskraft mot infeksjoner, redusert inntak av melk og i noen tilfeller medføre død.

Hvordan gi jern?

Du må sikre at alle grisunger får en tildeling av jern etter fødsel, dette gjørs ved å gi hver grisunge en engangsdose direkte. Jern skal gis i løpet av første levedøgn men etter inntak av råmelk.

Alternativer:

  • Pluss Jernstarter- pasta som gis rett i munnen. NB. Pluss Jernstarter bør oppbevares frostfritt. Tubespissene dekkes med lokk mellom bruk.
  • Jerninjeksjon direkte i kroppen (utføres av veterinær)
  • Pluss Flytende Jerntilskudd -  50 % løsning, gis rett i munnen.

Etter den individuelle jerndosen kort tid etter fødsel anbefales det å gi jerntilskudd fram til ca. 4 dager før avvenning. Start tildelingen 2 dager etter fødsel. Det finnes flere alternativer:

  • Pluss Smågristorv –jern og mineralberiket torv tilsatt syre. Strøs i bingen.
  • Pluss Flytende Jerntilskudd - en 3% løsning gis fra drikkeautomat.
  • Pluss Tørt Jerntilskudd- strøs i bingen på et tørt og lett tilgjengelig sted.

Slutt med jern før avvenning

De fleste bakterietyper som kan gi infeksjon hos grisen er avhengig av jern for å leve og formere seg.  Det anbefales derfor å avslutte jerntilførsel til smågrisen ca. 4 dager før avvenning og skifte over til avvenningstorv som ikke inneholder jern.