12.05.2017 | Felleskjøpet

Mer enn 500 interesserte møtte fram for å ta nybygget i øyesyn da det ble offisielt åpnet 9. mai. Den nye seminstasjonen er Norsvins hittil største investering, med en prislapp på 75 millioner kroner. Anlegget ligger i Bergsetmarka i Vang, øst for Hamar. Avstanden til bebyggelsen rundt, og til andre svinebesetninger, er ikke tilfeldig.

- Det som først og fremst var utslagsgivende for at vi bygget nytt, var smittevern, forteller Målfrid Narum, fag- og seminsjef i Norsvin.

- Vi brukte ganske lang tid på å finne en riktig tomt. Det var viktig at det ikke var andre svinebønder i nærheten eller andre aktiviteter som innebar smittefare. Og at bygget heller ikke ligger nær veier hvor det går dyretransporter. Det blir også et gjerde rundt anlegget for å holde ville dyr unna, sier Narum.

Strenge rutiner

Strenge rutiner på hygiene og smittevern skal bidra til å ivareta den gode helsestatusen i norsk svineproduksjon. Alle de 10-12 ansatte som kommer til å ha sitt daglige virke her, må starte arbeidsdagen med å dusje og skifte klær. Ikke bare røkterne, men også de som jobber i laboratoriet og med administrasjon.

- Leverandørsikkerhet er et hovedmål for oss, med tanke på at over 90 prosent av grisene som blir født i Norge har en far fra Norsvins seminstasjon. I tillegg kommer svinesæden som sendes over store deler av verden, sier Målfrid Narum.

Gråkjær har hatt totalentreprisen på bygget, og klarte å redusere det opprinnelige kostnadsnivået med 25 prosent, forteller Vegard Schanche, markedssjef i Gråkjær.

Det har blant annet vært mulig ved å bruke en del prefabrikerte løsninger, slik som elementene i fjøsgolvet, som kunne heises rett på plass. Betongarbeidene startet 1. oktober i fjor, så byggeperioden har vært kort, forteller Schanche.

Et viktig prosjekt

Norsvin Alfa har vært et viktig prosjekt både for Felleskjøpet og Gråkjær.

- Det er et prosjekt som fått stor oppmerksomhet ute hos produsentene. Norsvin har dessuten en viktig posisjon, ikke bare her i landet men globalt. Og vi får vist at vi er ute i næringa, sier Vegard Braate, sjef for i-mek i Felleskjøpet.

For Gråkjær har prosjektet gitt mulighet til å ta i bruk ny kunnskap og nye erfaringer, betoner Vegard Schanche.

- Det er også noe vi kan og har mulighet til å bygge, sier han og legger til at Norsvin Alfa føyer seg inn i en rekke større landbruksbygg Gråkjær har bygget de siste årene.

Solid innredning

Fjøset har tre avdelinger. To som hver rommer 112 binger, og en avdeling med 30 binger. Hver binge er på 6 m2. Innredningen er i stål og er utviklet i et nært samarbeid mellom Felleskjøpet, Gråkjær, ACO Funki og Norsvin. Et viktig kriterium for innredningen har vært at den skal være solid. Hver binge består av kompakte konstruksjoner uten hulrom som kan holde stand mot de opptil 500 kilo tunge rånene. Bingene er dessuten ekstra høye, 1,30 meter. Grindene har doble låser.Alle de involverte inne i fjøset

- Fôrstasjonene er også forsterket, med et ekstra solid nedløpsrør, slik at det ikke er mulig for rånene å riste dem løs. For å gjøre rengjøringen enklere, er det firkantrør øverst på bingene i stedet for vanlige runde. Det gjør at vannslangen kommer lettere til, forklarer Harald Rønning, salgskonsulent svin/fjør i Felleskjøpet.

- Det er mange detaljer vi har brukt mye tid på. Vi monterte blant annet en prøvebinge (hos Gråkjær) i Danmark, sier Schanche og gir honnør til byggherren Norsvin.

- Norsvin har hatt detaljfokus på hvordan de ville ha det. Det er artig å jobbe med en oppdragsgiver som er så dedikert, sier Schanche.

Nyskapende ventilasjon

Noe av det mest spesielle ved bygget er ventilasjonssystemet. Det er basert på konseptet Greenline, som Felleskjøpet har utviklet i samarbeid med Gråkjær.

- I stedet for en tradisjonell takvifte, suges lufta ut gjennom golvet ved hjelp av undertrykk. På den måten fjernes 50-70 prosent av ammoniakken fra gjødsla. Det betyr mye både for arbeidsmiljøet og dyrevelferden, sier Vegard Schanche.

- Greenline er noe vi satser på, og vi opplever at det blir vekker interesse og blir godt mottatt ute i markedet, tilføyer Vegard Braate.
Det hentes varme fra gjødselkummen via en varmepumpe. Dette sørger for 70-80 prosent av byggets varmebehov. De to kraftfôrsiloene, levert av det svenske firmaet Mafa, innebærer også en ny løsning, forteller firmaets eier Mats Andersson som hadde tatt turen fra Skåne.

- Siloene baserer seg på først inn-først ut-prinsippet. I tradisjonelle siloer kan opp til 25 prosent av fôret bli liggende igjen i siloen som småpartikler. For å unngå en slik separasjon, som vi kaller det, har vi sammen med Lantmännen utviklet en silokonstruksjon der alt fôret flytter seg nedover i siloen samtidig, sier han.

12 tappebinger

Tapperommet er selve kjernen i bygget. Det har 12 tappebinger. På årsbasis har anlegget en kapasitet på 500 000 doser. Hver råne tappes omtrent hver fjerde dag. Fra tapperommet sendes sæden med rørpost til laboratoriet vegg i vegg, for kvalitetskontroll og dose-produksjon. Svinesæd er ferskvare og Norsvin garanterer en holdbarhet overfor kunden på fem dager. Det krever effektiv produksjon og transport.

Norsvin planlegger innflytting i det nye bygget i midten av juni. Da skal 250 råner overflyttes fra den tidligere seminstasjonen på Stensby, en svær logistikkjobb, forteller Målfrid Narum. Hun oppsummerer byggeprosjektet med at det har vært et veldig godt samarbeid gjennom hele prosessen.

- Det har vært bra sparring, ledelse og oppfølging fra Gråkjær. Nødvendige beslutninger har blitt tatt raskt. Det har vært klare milepæler og tidsplaner, noe som er viktig når en skal gjennomføre et så stort prosjekt på såpass kort tid. Det har også vært et tett og godt samarbeid i detaljprosjekteringen. Vi har alle hatt en felles interesse av at dette skulle bli bra, avslutter hun.

tegning av den nye seminstasjonen til norsvin