13.02.2019 | Geir Fjeld

Gården til Wold og samboer Terje H. Skogheim ligger idyllisk til med utsikt øst over Mjøsa. Fjøset er nylig tilbygget og modernisert etter at de overtok. Per i dag har fjøset to avdelinger med en samlet kapasitet på 440 dyr.

– Det er veldig spennende å ta i bruk Format Vekstmodell, sier Kjersti Wold.

Terje Heggelund er fagkonsulent på kraftfôr hos Felleskjøpet Agri, med spesialkompetanse på svin. Han følger interessert med på flere produsenter som nå har begynt å bruke løsningen.

Utviklet over tid

– Verktøyet har vært under utvikling i lang tid, og faktisk helt frem til sist sommer har den bare vært tilgjengelig for utvalgte testbrukere. Nå er vi imidlertid kommet så langt at vi mener det er riktig å rulle den ut over en litt bredere front, sier Heggelund


Hvis vi sier «slaktegriskalkulator» eller «FORMAT Vekstkontroll slaktegris» vil det nok ringe en bjelle hos den oppmerksomme leser av Samvirke. I dag er Format Vekstmodell en del av SmartHold-konseptet som Felleskjøpet lanserte på årsmøtet i 2018.

– Vi jobber kontinuerlig for å bedre bondens økonomi. Vi ønsker å være bondens partner, og beste rådgiver. SmartHold og Format Vekstmodell er en del av denne strategien, forklarer Heggelund.

Lite ekstraarbeid

Med Format Vekstmodell får man synliggjort utviklingen for den enkelte pulje med slaktegris uke for uke. Et antall griser veies ukentlig på samme tidspunkt, og fôropptaket pr. dag registreres på samme tidspunkt. Dataene legges inn i et webbasert IT-verktøy.

– Jeg opplever det ikke som problematisk eller «plunder og heft» å drive med denne registreringen, sier hun. På tross av at dataene må legges inn manuelt.

Wold investerte i gulvvekt da hun rustet opp fjøset, og det angrer hun ikke på i dag. Hun veier et representativt utvalg på 24 griser på samme tidspunkt hver mandag, og det går unna.

– Ikke noe ekstraarbeid å prate om i det hele tatt, sier Wold. – Jeg antar at jeg kun bruker 10-15 minutter ekstra hver gang.

GULL VERDT: Gulvvekta som de investerte i da de rustet opp fjøset er gull verdt. Veiingen går unna i en fei.

Følge med underveis

– Den største fordelen med Format Vekstkontroll er at jeg kan oppdage avvik, og gjøre justeringer. Nesten fra den ene dagen til den andre, sier Wold. Tidligere fikk man kanskje en pulje hvor resultatet ikke ble helt bra. Men i ettertid kunne det være vanskelig å avdekke når det skjedde, eller hva som kunne være årsaken.

Det nye verktøyet gjør det enklere å følge med underveis, og reagere raskt. Grensesnittet i Format Vekstmodell gir brukeren en sammenlikning av eget resultat, opp mot Felleskjøpets anbefaling. Det hele fremkommer i enkle og forståelige grafiske fremstillinger.

– Man får raskt en formening om daglig tilvekst og fôrutnyttelse. Man ser raskt effekten av endringer i den overliggende fôringsstrategien og proteinforsyning, sier Heggelund.

Kan gi gode idéer

Informasjon om dyretetthet, temperatur, miljøendringer i fjøset og eventuelle sykdomsutbrudd registreres også. Etter hvert som tiden går samler bonden verdifull erfaringsdata, og det er enkelt å sammenlikne nå-situasjonen med tidligere innsett.

– Systemet kan på ingen måte erstatte erfaringene til en dyktig og erfaren produsent, understreker Heggelund.

Det er mer slik at grafene og resultatene kan være med på å gi gode idéer til endringer. Eller de kan bidra til en mer fruktbar dialog mellom produsent og rådgiver.

– Jeg er jo fortsatt i en slags læringsprosess med systemet. Men jeg er overbevist om at jeg på sikt vil kunne spare fôrenheter pr. kg tilvekst på grisen, og at jeg vil oppdage faktorer som gjør at jeg vil lykkes bedre i snitt, sier Wold.

Sammenlikne med andre?

Svineprodusenten på Stavsjø gleder seg til å samle mer data og erfaring i bruk av systemet over tid.

– Men en ting jeg tenker kunne være nyttig, er hvis vi som driver med samme type produksjon kunne sammenlikne med hverandres resultater. Altså – andre som også bruker Format Vekstmodell.

– Ja, det hadde kanskje vært en god idé å opprette et slags brukerforum eller erfaringsforum, repliserer Heggelund. – Hvis jeg husker riktig så er det nå fem produsenter i nærområdet her som bruker systemet.

Format Vekstmodell har kommet for å bli – og er ett av Felleskjøpets svar på det mer udefinerbare begrepet «presisjonshusdyrhold». Verktøyet utvikles og forbedres videre, og det er garantert ikke siste gang Samvirke skriver om løsningen. En moderne løsning for fremtiden.

 


VURDERER VEKSTKURVEN: Kjersti Wold og fagkonsulent Terje Heggelund i Felleskjøpet vurderer vekstkurven fra ett av Wolds innsett. Avvikene kommer tydelig frem, og gir interessant informasjon.