Kaninen er et av de vanligste og mest elskede husdyrene våre. I dag stammer alle tamkaniner fra den europeiske villkaninen, og de tingene som betyr mest for at kaninens velvære, kan sammenlignes med villkaninens behov og atferd.

Næringsfattig og fiberrik mat

Kaniner er gresspisere og trives aller best med næringsfattig, fiberrik mat. Derfor skal de alltid ha ubegrenset tilgang til høy (timotei og annet enghøy). Det er også fint å gi kaninen friske bladgrønnsaker som løvetannblader, persille, mørkegrønne salatsorter og spinat. I tillegg kan du gi kaninen en liten mengde pellets daglig, tilpasset etter kaninens vekt. Når du velger pellets, er det viktig å se på protein- og fiberinnholdet. Fiberinnholdet må være minst 18 %, og proteininnholdet bør ikke være høyere enn 16 %.

Høy og bladgrønt skal utgjøre hoveddelen av kaninens kosthold, og kaninen skal naturligvis ha tilgang til rent vann hver dag. Får kaninen for store mengder energirikt fôr, for eksempel pellets, spiser den for lite høy og risikerer å bli syk fordi mage-tarmsystemet trenger fiberrikt høy for å fungere.

La kaninen jobbe litt ekstra med maten

Fôr med høyt fiberinnhold bidrar dessuten til at kaninen må jobbe litt ekstra med maten. Dette er bra for helsen, det motvirker depresjoner og det gir en atferd som likner på den som villkaniner har når de leter etter mat. En fiberrik kost er også bra fordi kaninen har et stort behov for å gnage.

Kanintennene vokser hele livet, og for at de ikke skal bli for lange, må kaninene ha mulighet for å gnage. Til forskjell fra pellets sliper høyet ned tennene på riktig sted, og derfor er det viktig at kaninen har fri tilgang til høy. Det kan også være bra å gi den pinner å gnage på.

Lag en graveboks

Villkaniner beveger seg mye hele tiden, og over store områder. De graver ganger og lager gjemmesteder. Disse behovene har også tamkaninen, og som eier bør du gjøre det du kan for å dekke disse behovene.

Slipp kaninen ut av buret hver dag på et større område der den kan hoppe og løpe. Pass på at den har tilgang til en jordhaug eller graveboks, slik at den får jobbe litt.

Det kan kanskje være mulig å redusere dette behovet hvis kaninen har tilgang til tunneler og gjemmesteder der den bor. Kaniner er nysgjerrige av natur, og det er positivt for dem å få utforske nye ting. Dermed kan det være lurt å endre litt på bomiljøet nå og da.

Vær forsiktig med barn

Kanin er vanlige byttedyr i naturen, og dermed har også tamkaniner et innebygd fluktinstinkt. Det betyr at kaninen kan begynne å sprelle og rømme hvis den blir redd, og det er en risiko for at den kan bite hvis den føler seg presset. Dette er viktig å huske ved nærkontakt, særlig for barn som gjerne ser på kaninen som et nusselig kosedyr.

Kaniner kan fungere veldig fint sammen med barn, men det er viktig å lære barna å være forsiktig og forstå at kaninen kan bli redd. Uansett er det fantastisk å la barn vokse opp med dyr, men en voksen må alltid ha hovedansvaret.