24.06.2019 | Felleskjøpet

Kaninen er et av de vanligste og mest elskede husdyrene våre. I dag stammer alle tamkaniner fra den europeiske villkaninen, og de tingene som betyr mest for at kaninens velvære, kan sammenlignes med villkaninens behov og atferd.

Riktig mat

Kaniner er gresspisere og trives aller best med næringsfattig og fiberrik mat. Derfor skal de alltid ha ubegrenset tilgang til friskt og grovt høy (timotei og annet enghøy). Hele 85 - 90 prosent av kaninens kosthold bør bestå av høy og gress. Det er også fint å gi kaninen friske bladgrønnsaker som løvetannblader, persille, mørkegrønne salatsorter og spinat. Begrens grønnskaer som inneholder mye sukker og stivelsel, slik som gulerot.

Som et supplement kan du gi kaninen en liten mengde mager og fiberrik pellets daglig, tilpasset etter kaninens vekt. Slik sikrer du kaninens mineral- og vitaminbehov. Når du velger pellets, er det viktig å se på protein- og fiberinnholdet. Fiberinnholdet må være minst 21 prosent, og proteininnholdet mellom 12- 14 prosent.

Høy og bladgrønt skal utgjøre hoveddelen av kaninens kosthold, og kaninen skal naturligvis ha tilgang til rent vann hver dag. Får kaninen for store mengder energirikt fôr, for eksempel pellets, spiser den for lite høy og risikerer å bli syk fordi mage-tarmsystemet trenger fiberrikt høy for å fungere.

La kaninen jobbe litt ekstra med maten

Fôr med høyt fiberinnhold bidrar dessuten til at kaninen må jobbe litt ekstra med maten. Dette er bra for helsen, det motvirker depresjoner og det gir en atferd som likner på den som villkaniner har når de leter etter mat. En fiberrik kost er også bra fordi kaninen har et stort behov for å gnage.

Kanintennene vokser hele livet, og for at de ikke skal bli for lange, må kaninene ha mulighet til å gnage. Til forskjell fra pellets sliper høyet ned tennene på riktig sted, og derfor er det viktig at kaninen har fri tilgang til høy. Det kan også være bra å gi den pinner å gnage på.

Tilpass bomiljøet

Villkaniner beveger seg mye hele tiden, og over store områder. De graver ganger og lager gjemmesteder. Disse behovene har også tamkaninen, og som eier bør du gjøre det du kan for å dekke disse behovene.

Sørg for at kaninen har god plass. Har du ikke mulighet til å la kaninen bo i et kaninhus, må du slippe kaninen ut av buret hver dag på et større område der den kan hoppe og løpe. Kaninen vil elske å ha tilgang til en jordhaug eller graveboks, hvor den kan grave og jobbe litt.

Det kan kanskje være mulig å redusere dette behovet hvis kaninen har tilgang til tunneler og gjemmesteder der den bor. Kaniner er nysgjerrige av natur, og det er positivt for dem å få utforske nye ting. Dermed kan det være lurt å endre litt på bomiljøet nå og da.

Et sosialt liv

Kaniner er sosiale dyr som trives best med andre kaniner, men da må boforholdene ligge til rette for dette. Med andre ord god plass slik at de kan velge om de vil være sammen eller hver for seg.Kaniner som bor sammen bør være kastrerte og introdueres på et nøytralt område.

Vær forsiktig med barn

Kanin er vanlige byttedyr i naturen, og dermed har også tamkaniner et innebygd fluktinstinkt. Det betyr at kaninen kan begynne å sprelle og rømme hvis den blir redd, og det er en risiko for at den kan bite hvis den føler seg presset. Dette er viktig å huske ved nærkontakt, særlig for barn som gjerne ser på kaninen som et nusselig kosedyr.

Kaniner kan fungere veldig fint sammen med barn, men det er viktig å lære barna å være forsiktig og forstå at kaninen kan bli redd. Uansett er det fantastisk å la barn vokse opp med dyr, men en voksen må alltid ha hovedansvaret.