Generelle råd om riktig fôring

Høy og grøntfôr

Høy av god kvalitet og grøntfôr er det viktigste fôret til kaniner og marsvin. Dette bidrar med store mengder fiber som er viktig for god fordøyelse. Med for lite tilførsel av fiber kan det oppstå problemer som forstoppelse eller diare. Videre kan dannelsen av «cecotrofer» (blindtarmslort) bli forstyrret, noe som dyra er avhengig av for tilførsel av proteiner og B-vitaminer. I tillegg er høy og grøntfôr viktig for tannsliping og god tannhelse i og med at både kaninens og marsvinets tenner vokser kontinuerlig. Det anbefales at høy og grøntfôr bør utgjøre 85-95% av den daglige fôrrasjonen på vektbasis, herav høyrasjonen minimum 80-85 %.  I praksis vil dette si at dyra skal ha fri tilgang på høy hele døgnet.

Pellets som tilleggsfôr

En daglig porsjon pellets er viktig for å sikre tilførsel av protein av god kvalitet, vitaminer, mineraler og enkelte typer kostfiber. Pellets bør inneholde mye fiber, moderate mengder protein og fett. Pellets bør gis daglig fordelt på ett eller to måltider med utgangspunkt i de mengder som er angitt i bruksanvisningen

Grøntfôr

Kaniner og marsvin bør få litt friskt grønnfôr hver dag. Om sommeren kan en finne dette ute som for eksempel friskt gress, urter og løvetannblader. En kan også la kaninen under oppsyn gresse selv.  Kaniner kan gjerne få kvister med blad fra f.eks. rogn og andre løvtrær. Under vinteren kan en gi kaninen grønne bladsalater eller grønnsaker. Marsvin kan også få grønne bladsalater, gress, grønnsaker og urter. Husk at marsvin skal ha tilskudd av vitamin C. Melkeprodukter, brød, poteter, kjeks, kaker og annen søt mat eller salt mat skal unngås. Generelt gjelder at nytt fôr må tilvennes gradvis da brå endringer i dietten kan føre til fordøyelsesproblemer. Det er spesielt viktig at kaninunger ved 3 – 4 måneders alder tilvennes grøntfôret gradvis.

Vann

Kaniner og marsvin skal alltid ha friskt og rent vann tilgjengelig. Vannet kan gis i drikkeflaske eller skål, må skiftes hver dag og skal rengjøres daglig.

Generelt

Optimal fôring av dyret ditt gir sammen med riktig miljø og stell grunnlaget for god helse og langt livsløp. Følg med på ditt dyrs trivsel, helse og utvikling, og vei det jevnlig. Dyr kan også ha individuelle behov, avhengig av f.eks miljø eller helse. Om du er i tvil om hvordan ditt dyr skal fôres, ta kontakt med din veterinær, fôringsveileder eller faghandel.