09.08.2020 | Karstein Brøndbo 

Å spre, vende og rake gir gevinster med høyere tørrstoffinnhold i graset på kortere tid, mindre åndingstap som reduserer tørrstoffet, mindre transport av vann, redusert gjæringsintensitet og jevnere tørrstoff på alt graset. Det er kort sagt lønnsomt. 

 - Kverneland har gode og effektive river med arbeidsbredder fra 3,2 til 15 meter. Men det er ikke alltid full arbeidsbredde som er avgjørende. For å få god og jevn tørk bør vi ofte snu to strenger til tørt land. Noen ganger må vi også bredspreie. Det skal vi få til uten å tråkke for mye på graset. Vi må rake skånsomt, kjøre rolig i svinger og på ulendt underlag for å unngå å blande inn jord, for det er veldig ugunstig for fôret. Vi anbefaler å lese instruksjonsboka, sier Tommy Bøe. Han sier at det ofte er individuelle forhold og kapasitetsbehov som avgjør hvilke river han anbefaler.  

 

MASKINKONSULENT: Tommy Bøe er salgskonsulent maskin i Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Aure, Halsa og Smøla.