14.05.2020 | Håvard Simonsen

Vi står i Brage-bygg på toblad-stadiet og konstaterer at oppspiringen har vært perfekt. Drillestad har sådd jordet rett nedenfor tunet hjemme på Nordre Holm i Våler i Østfold med den nye Spiriten. Åkeren står flott, som så mye annet vårsådd på Østlandet, og oppspiringen er like fin på andre siden av veien der han har brukt den gamle Rapiden.

JEVNT: Slik så Brage-bygget ut 11. mai.

– Jeg har jo liten erfaring med maskinen ennå, men jeg er veldig fornøyd med hvordan den fungerte i våronna. Den har svart til forventingene, sier Drillestad.

Spiriten ble levert litt for sent til årets tidlige våronnstart i Østfold. Derfor måtte Drillestad så en del av arealet med sin gamle maskin, men han rakk å så nesten tusen mål med den nye Spiriten.

Drillestad (54) driver vel 1400 dekar fordelt på 13 gårder. Tre gårder på vel 450 dekar er eid. I tillegg leier datteren Linn Irene (20) ca. 200 dekar som skal betjenes av maskinparken. Linn Iren gjør klart til såing og Asbjørn sår.

VÅRONNPAR: Datteren Linn Iren tar seg av jordarbeidinga mens far Asbjørn sår.

Hovedproduktene er hvete, bygg og høyensilasje, men far og datter dyrker også raps, åkerbønner og høstbygg. Med den tidlige starten i år og muligheter til å pløye opp eng, håper Drillestad på mye høstsåing.

– Planen er 600-700 mål høsthvete og 270-280 mål høstraps, forteller han.

Valgte Fix

Drillestad har valgt en Spirit 900C (kombi) Fix. Det spesielle med Fix-modellen er 12,5 cm radavstand mellom gjødsellabbene og at gjødsla blir blandet inn i hele arbeidsbredden ved hjelp av et System Disc-aggregat (lik en Carrier). Deretter pakkes såbedet med bærehjulene på maskinen, og til slutt nedfelles såkornet ved hjelp av en spesialskål før et lite pakkehjul og etterharva lukker bedet. Drillestad har også montert på en Biodrill som kan brukes til startgjødsel eller frø.

– Det er mange årsaker til at jeg valgte Fix-modellen. Jeg er mest imponert over hele oppbyggingen av maskinen. Det går på alt fra skåler, oppheng og lager til radavstand. Jeg liker systemet der gjødsla blir liggende rett under såkornet. I tillegg bruker jeg i mange sammenhenger startgjødsel, som her blir plassert tett inntil, men ikke for nær kornet, sier Drillestad. Drillestad ga startgjødsel i vår, men Biodrillen manglet noe utstyr, så han ikke fikk prøvd frø-funksjonen.

FIX: Asbjørn Drillestad liker såsystemet på Fix-modellen som blander inn gjødsla under såkornet. Med Biodrill har han også mulighet til å gi startgjødsel.

Drillestad vil heller ikke ha større radavstand mellom sålabbene enn 12,5 cm. – Jeg vet ikke om større radavstand, som mange direktesåmaskiner har, betyr så mye avlingsmessig, men det gir en annen ugrasflora enn jeg har lyst til å ha, sier han.

Spiriten er utstyrt med Väderstads nye SeedEye-system som teller frøene som sås. Programoppdateringen til denne funksjonen vil trolig være klar til høstsåinga.

– Da skal vi så etter antall frø i stedet for kilo. Da planlegger jeg også å så med varierte såmengder, antakelig etter avlingskart fra treskeren, sier Drillestad.

Han har også planer om å direkteså med den nye Spiriten.

TELLER FRØ: Med SeedEye kan maskinen telle antall frø som sås. Mekanismen varsler også umiddelbart om blokkering i sårøret.

Faste kjørespor

– Hovedgrunnen til å velge en så bred maskin, er et ønske om å gå over til faste kjørespor. Da passer redskapslinjene vi har til ni meter avstand. Jeg har lenge vært nysgjerrig på systemet og sett at de i danske forsøk har vært oppe i 20 prosent avlingsøkning. Jeg har vært to-tre ganger i Danmark og sluker det jeg får tak i av faglitteratur. Vi kjører alt for mye på jordet. Det går på kryss og tvers. Vi må få ned antall overfarter, sier Drillestad.

Han kjører med seksjonsavstengning på gjødselspreder og sprøyte.

– Mange tror GPS og presisjonsjordbruk ikke er for oss i Norge med mange små jorder, men jo verre arronderinga er, jo mer får du ut av det. Jeg registrerer at maskinene slår seg av og på uten at jeg er helt enig, men det funker. Jeg sparer mye gjødsel og sprøytemidler, sier han.

For å etablere systemet må Drillestad opp i 30 fots skjærebord og vurderer en belteløsning på treskeren. Det må også gjøres noe med hjulstillingene på traktorene. I graslinja mangler han bare en sidemontert slåmaskin, så har han butterfly i ni meter bredde. Eneste redskapet som ikke passer inn er en Väderstad Swift på 5,60 meter.

– Jeg tror vi skal få til kanskje tusen mål med faste kjørespor, sier han.


Erfaringene

Drillestad understreker at han har for liten erfaring til å utale seg for bastant om Spiriten, men synes den fungerte godt i våronna.

– Maskinen veier nesten tolv tonn og i tillegg fyller vi fire-fem tonn gjødsel og såkorn, men den gikk lettere enn jeg forventet. Jeg liker innstillingen av skålene og offset-stillingen på bærehjulene, som gjør at den jevner fint ut og går lett og stabilt, sier Drillestad, som ikke synes det er vanskelig å kjøre med ni meters bredde.

 Frøene blir lagt der de skal. I år var det tørt da vi sådde og jeg la kornet på ca. fire cm for å være sikker på nok spireråme. Da vi kontrollerte var det veldig jevn og fin sådybde, nesten på millimeteren. I tillegg er det en fordel at du kan justere trykket på sålabbene fra traktoren mens du sår, sier han.

PÅ MILLIMETEREN: Under årets såing kunne Drillestad konstatere at kornet ble lagt akkurat der det skulle, noe oppspiringen vitner om.

380 mål en ettermiddag

Kapasitetsøkningen fra en tre meter Rapid til en ni meter Spirit ble mildt sagt imponerende.

 

– Kapasiteten er voldsom, ja, brutal. At forskjellen kunne være så stor overrasket meg nesten. Nå blir det mindre mas for å rekke arbeidet, alt går roligere. Å så 200-250 mål en ettermiddag behøver du ikke å tenke på lenger. Det blir bare borte... Det gjør det selvfølgelig også enklere å få gjort arbeidet til rett tid, sier Drillestad.

Ofte er det logistikken rundt som er en begrensning. Drillestad fyller maskinen med en hjullaster. Nå løfter han fire storsekker om gangen, men skal bygge den om så han kan få med seks. Da vil det ikke ta mange minuttene å fylle maskinen.

– Har du noen eksempler på kapasiteten?

– Tja, en ettermiddag begynte vi klokka 14 og hadde sådd 380 mål ut på kvelden, forteller Våler-bonden, som nå har kapasitet til leiesåing.

Drillestad har også montert luftbremser på Spiriten, for at den store maskinen skal være tryggere å kjøre med etter veien.

BREMS: Tanken rett i forkant av såkassene avslører at Spiriten er utstyrt med luftbrems.