07.05.2020 | Håvard Simonsen

– Det er en maskin med veldig høy kapasitet og den er veldig presis. Det er en enkel maskin, men likevel avansert, sier Breivik.

Väderstads Tempo sår énfrø-kulturer med stor presisjon i høy hastighet, og har stor fleksibilitet fordi den kan benyttes til ulike vekster. På Melsom lå sjåfør Torbjørn Andvik i opp mot 15 km/t og maisfrøene ble plassert med nøyaktig 16 centimeters avstand på fire centimeter dybde.

– God jordstruktur er førstepri, og høy jordtemperatur. Jeg vil helst opp i en 10-12 grader før vi sår, sier Breivik, som sammen med John Lundsett i Grovfôrteam har investert i den nye Tempo-maskinen.

– Hva var viktig når dere valgte den nye såmaskinen?

– Vi var ute etter en maskin som er veldig presis og som vi kan så mye areal med på forholdsvis kort tid. Vi sår på 25-30 gårder, og da er det viktig at vi kan komme når det er klart til å så. Få effektivitet i det vi driver med så vi rekker det vi har lovet.

– Dere skal bruke den til annet enn mais, også?

– Ja vi har tenkt å prøve å så raps med 50 cm radavstand – og presisjon. Vi driver og radrenser en del og vil se om vi kan få til det også i raps.