26.10.2022 | Håvard Simonsen

– Du må bruke iTEC der du ser at du kan ha nytte av det. Det er veldig lettvint. I stedet for å sitte og dra i spaker og trykke på knapper, kan du samle alt i samme tastetrykk. Noe av det mest nyttige er å bruke iTEC når du kjører maskiner med mange funksjoner, der du for eksempel bruker mange hydraulikkuttak, sier Tømte.

«Det er veldig lettvint. I stedet for å dra i spaker og trykke på knapper, kan du samle alt i samme tastetrykk.»

– Du kan også legge inn funksjoner på selve traktoren, som å slå av 4-hjulstrekket på vendteigen og justere turtallet både under arbeid og ved snuing. Da blir det mindre sluring, mindre pakking og lavere dieselforbruk. Det blir nok også mindre slitasje og lengre levetid på traktoren, fortsetter Tømte.

Tømte driver stort med poteter i Eidsvoll og vi er med når han kjører setteren, et arbeid der mye skal foregå med stor nøyaktighet og der maskinen gjør mange operasjoner. Tømte letter arbeidet ved å kjøre med AutoTrac med nøyaktige RTK-signaler og iTEC, der han har forhåndsinnstilt funksjoner både på potetsetteren og traktoren som han utløser med enkle tastetrykk på vendeteigen. Han har også lagt inn styring av et hydraulikkuttak som gir et lite løft av kassa på setteren som han kan utløse etter hvert og sørge for at potetene fyller utmaterbeltet.

imagezxoaq.png

FLERE FUNKSJONER: Tømte har lagt inn ulike iTEC-funksjoner som han styrer med et tastetrykk på traktorskjermen.

Tidlig ute

– Vi fikk den første traktoren med vendeteigsautomatikk, en John Deere 6420S, allerede i 2007, og hos oss begynte det med plogen, sier Tømte. Etter dette har det blitt mange John Deere-traktorer hos Tømte.

– Nå bruker vi teknologien hele tiden på nesten alt vi gjør, sier Morten Tømte, som nylig har overdratt gårdsdrifta til sønnen. Han viser til at det har skjedd en revolusjon innenfor traktorteknologien som har gjort arbeidsdagen enklere, ikke minst når det gjelder ergonomi og komfort.

«Nå bruker vi teknologien hele tiden på nesten alt vi gjør.»

John Deere var tidlig ute med teknologien, der du kan forhåndsinstille funksjoner og samle dem i ett trykk. Kjært barn har mange navn, og opp gjennom åra er teknologien blitt kalt både HMS og vendeteigsautomatikk. I John Deeres verden heter den nå iTEC (intelligent total equipment control) og har fått flere oppgraderinger og muligheter.

– iTEC er tilgjengelig på alle modeller i 6R-, 7R- og 8R-seriene. Dessuten er en enklere iTEC Basic-versjon tilgjengelig på 6M-modellene. Mange bruker teknologien, men det er nok også fortsatt mange som ikke gjør det, sier Tore Glærum, produktsjef for traktor i Felleskjøpet.

Turn Automation

iTEC kan koples mot AutoTrac og GPS-signalene til traktoren. Da skjer hele snuoperasjonen med all betjening av traktor og redskap på vendeteigen automatisk og presist. Denne svingautomatiseringen, der GPS-signalene styrer funksjoner som for eksempel senking av såmaskinen, heter Turn Automation.

«Hovedargumentet for Turn Automation er at den setter redskapen på plass på en riktig måte enn man ofte klarer selv, som for eksempel ved potetsetting.»

– Jeg har brukt Turn Automation på såmaskinen og jeg synes det fungerer veldig bra. Det krever litt mer kunnskap og litt mer tålmodighet når du skal legge det inn. Men når du først får det i orden, synes jeg det er et veldig fint redskap. Hovedargumentet for Turn Automation er at den setter redskapen på riktig plass på en bedre måte enn man ofte klarer selv. Turn Automation legger opp svingen så redskapen skal være på plass når du kommer til vendeteigslinjen din, forklarer Amund Tømte.

Å treffe med første potet

– Når jeg setter poteter er det fire tipputtak som er aktive. Jeg styrer løftesylindrene foran og bak på setteren, markerer sprøytspor ved å løfte hjulene bak på setteren, samt funksjonen som hever tanken med poteter i. Når jeg snur på vendeteigen og skal begynne på ny setterad, trykker jeg på «iTEC-knappen» for fremre og bakre løftesylinder. De har jeg programmert så maskinen først senkes ned foran og deretter bak, og slik treffer linja jeg har markert på skiftet. Målet er å treffe linja med den første poteten og minimere svinnet. Linja er lagt som en innvendig vendeteig, der jeg har tatt hensyn til at jeg skal har iktig plass til å sette poteter på vendeteigen til slutt, forklarer Tømte.

Han har ennå ikke begynt å bruke Turn Automation når han setter poteter. Han snur selv, og kjører da slik at han guider maskinen inn mot GPS-linja som han lar AutoTrac-styringen følge automatisk så fort snuoperasjonen er gjennomført.

Tømte begynner ofte å sette langs kanten på skiftet og kjører da med buede linjer. Det går fint når han kjører med RTK-signal via mobilnettet som bare gir en centimeters avvik, og som dessuten er repeterbart fra år til år. Han kjører teiger fordi potetsetteren da oppfører seg mer likt med forrige rad enn om han kjører setteren fram og tilbake.

image1omc.png

LØFT OG SENK: Styring av løftesylindrene på potetsetteren er en av funksjonene Tømte har lagt inn.

Sparer diesel

Tømte bearbeider potetlandet med en Väderstad Swift som han drar med en John Deere 6250R, og da kommer iTEC til sin rett. – Jeg bruker iTEC til å regulere motorturtall, hastighet og løfting i forhold til hvor mange meter jeg skal kjøre før harva senkes. Jeg regulerer også 4-hjulstrekket. Jeg stiller ned turtallet når jeg snur, og når harva kommer ned i bakken og får motstand, kommer turtallet. Noe av det samme gjør jeg også når jeg kjører potetsetteren. En kveld jeg satte poteter helt inntil noen bolighus, senket jeg turtallet helt ned i 1100 for ikke å støye så fælt, forteller han.

– Det er en veldig klar sammenheng mellom turtall og dieselforbruk. Motorkurven har forskjellige «sweetpots» hvor man har optimal forbrenning. Ved disse turtallsnivåene har et perfekt forhold mellom dieselmengde og effekt. Hvorvidt du skal programmere inn et turtall på 1100 eller 1300 på vendteigen er nok avhengig av både arbeid og redskap. Men forhåndsinnstillinger og bruk av iTEC vil utvilsomt kunne spare drivstoff, sier Tore Glærum.

Ikke så vanskelig

– iTEC er både interessant og fasinerende. Når du setter inn i denne teknologien, forenkler den hverdagen ganske mye. Det er bare å prøve. Det er ikke så vanskelig, oppfordrer Tømte.

Han bruker teknologien også når han brøyter snø. Da styrer han blant annet start og stopp av kraftuttaket med ett tastetrykk i CommandPro-spaken på sin John Deere.

900 mål poteter

Amund Tømte overtok drifta på gården i Eidsvoll med samme navn fra årsskiftet 2022. I år dyrker han poeter på vel 900, hovedsakelig industripoteter til Hoff og Kims. I tillegg har han korn på rundt 800 mål.

Dette er iTEC

  • iTEC Pro (intelligent total equipment control) ble tidligere kalt vendeteigsautomatikk og gjør det mulig å innstille traktor og redskap til å utføre funksjoner automatisk når man snur på vendteteigen. Det kan være heving og senking av redskap, vending av plogen, utkopling av 4-hjulstrekk osv. Alle funksjoner kan samles i ett tastetrykk.
  • Når iTEC kombineres med AutoTrac og de riktige målene på redskapen er lagt inn, vil man via GPS kjenne posisjonen til traktor og utstyr. Da kan man manuelt iverksette iTEC-funksjonene ved å trykke på knappen, for eksempel når man er ved en vendeteigslinje. Snuoperasjonen kan også styres automatisk av GPS-signalene ved hjelp av Turn Automation.
  • iTEC og Turn Automation sørger for at snuoperasjonen blir lik hver gang, reduserer overlapp, gjør at sjåføren kan konsentrere seg om redskapsfunksjonene uten å måtte styre traktoren, og gjør arbeidsdagen mindre slitsom.