14.10.2020 | Felleskjøpet

Dette medfører nå introduksjon av nye signaler og frekvenser, samt avslutning på de gamle frekvensene brukt til å levere StarFire korreksjonssignaler til JD GPS mottagere.

John Deere StarFire 3000 og StarFire 6000 mottagere må oppdateres til software versjon 20-2 for å kunne fortsette å ta imot StarFire korreksjonssignaler. Dette er nødvendig for å oppnå nøyaktig posisjon, og er blant annet påkrevd for bruk av AutoTrac automatisk styresystem.

Dersom en StarFire 3000 eller StarFire 6000 mottager ikke blir oppdatert innen 1. Februar 2021, vil den ikke kunne innhente korreksjonssignaler i tidsrommet mellom 1. Februar og en programvareoppdatering til versjon 20-2 eller nyere.

VIKTIG: Etter oppdatering til 20-2, vil mottageren laste ned en ny almanakk for å kunne spore de nye signalene og frekvensene. Det kan ta opptil 25 minutter med mottager påslått og med åpen himmel for at denne prosessen skal fullføre før mottageren kan spore GPS, GLONASS og StarFire satellitter med valgt korreksjons modus. (SF1, SF2, SF3, RTK nøyaktighet).

Programvareoppdatering 20-2 har vært tilgjengelig fra 5. August. Det er viktig at mottagere oppdateres før de skal tas i bruk igjen til vårarbeid.

Programvare 20-2 har forskjellig versjonsnummer i StarFire 3000 og StarFire 6000 som vist under:

Mottager Versjonnr. 20-2
StarFire 6000 4.40 N
StarFire 3000 2.80 S


John Deere og Felleskjøpet tilbyr deg 4 måter å gjennomføre programvareoppdateringen på: