19.10.2020 | Karstein Brøndbo

– Felleskjøpet forstår at vi er avhengige av at utstyret fungerer hele tiden, at vi er nødt til å stille opp når vi har tatt på oss et ansvar. Når vi møter den forståelsen, kan vi tjene penger på det vi driver med. Da er det også mer aktuelt å kjøpe John Deere neste gang, sier bonde og maskinentreprenør Mekal Røliaunet. Han har to entreprenør-traktorer og fire sysselsatte i veivedlikehold i sesong. I tillegg har han en John Deere 6120M med GPS og autostyring som hovedtraktor heime på gården i Steinkjer. Der produserer han og samboer Elin Hindberg 500 tonn melk, kjøtt, korn og konsumegg fra 7500 høner.


Varsel om feil på turbo

Den ene entreprenør-traktoren hans, en John Deere 6250 R, var to år gammel 1. september i år. Da hadde den gått over 3 500 timer i brøyting, strøing og annet veivedlikehold. Det omfatter blant 60 000 start og stopp i forbindelse med planting av oransje brøytestikker langs 200 mil riks- og fylkesveier for Veidekke i Trøndelag.
Den første feilmeldingen «Varsel om feil på turbo» dukka opp på dashbordet til maskinentreprenøren fra Steinkjer i forbindelse med et vaktskifte en torsdag i september. Så ble den borte igjen. Samtidig sendte traktoren i det stille meldinger om feilkoder, timetall, oljetrykk, eksostemperatur og andre målinger via JDlink til John Deere i Tyskland.


Turbohavari kan bli dyrt

Turbohavari kan ha kostbare og tidkrevende følgeskader, som kan oppstå hvis biter løsner fra turboen og kommer inn i motoren. Hvis det oppstår en oljelekkasje i turbohavariet, kan motoren ruse seg ukontrollerbart til ekstreme turtall på motorolja. Begge deler medfører stor fare for motorhavari og et langt og kostbart verkstedopphold.

– Jeg ble oppringt fra Felleskjøpet på Steinkjer dagen etter. De hadde fått en melding fra Tyskland at det var noe feil med traktoren. Så de hadde bestilt reservedeler til turboen og satt av tid på verkstedet mandag klokka 10. Jeg fikk beskjed om at reparasjonen kom til å ta garantert maks fire timer, og at det ikke var noen fare for maskinhavari forbundet med å bruke traktoren fram til mandagen. Mandag morgen fikk jeg bekreftelse på at delene hadde kommet, og klokka to kunne vi kjøre videre med ny turbo.


Første Ekspertalarm i Steinkjer

– Det er første gang Felleskjøpet Steinkjer har fått en Ekspertalarm. Delelisten og reperasjonsprosedyren fra Tyskland gjorde at vi kunne være sikre på å skifte de riktige delene ut fra behovet, forteller verkstedleder Pål Ivar Brattås.

– Vi er veldig glade for at vi fikk muligheten til å hjelpe kunden med dette, og at vi sannsynligvis sparte både oss og ham for større reparasjoner.

– For oss som kjører døgnet rundt er det en kjempefordel å oppleve en slik service som vi opplever hos Felleskjøpet Steinkjer, sier Mekal Andreas Røliaunet. Han er også imponert over Ekspertalarm.

– Jeg har hørt at flyprodusentene driver med slikt, sier han.


Ekspertalarm og feilkoder er ikke det samme

– Hvordan kan John Deere forutse at det vil skje et turbohavari i løpet av de neste 48 timene?

– Feilkoder kan varsle om ubetydelige feil og være en kilde til støy, forklarer Helge Malum, teknisk sjef i Felleskjøpet Agri.

– Ekspertalarm er et varslingssystem som bruker algoritmer, spesielle regler, for å ta hensyn til feilkoder som oppstår i forbindelse med hverandre, og faktorer som tid, utetemperatur osv. Algoritmene er basert på pågående forskning, der John Deere samler historiske data fra flere tusen traktorer. Fem timer før en uønsket hendelse kan det for eksempel være forhøyet eksostemperatur og forhøyet oljetrykk, begge deler over et visst nivå. Når dette så inntreffer på en annen maskin, går alarmen. Dataene blir samlet via JDlink etter at eierne har gitt samtykke, som regel i forbindelse med traktorkjøpet, forteller Helge Malum.

Stadig flere mulige feilsituasjoner blir kartlagt, slik at man kan reparere før havari og unngå kostnader av følgeskader av havari, berging, feilsøking, venting på deler og kostbare driftsavbrudd. Dette er en fordel i garantitida med kortere driftsavbrudd og en enda større fordel etter hvert som traktorene blir eldre.

Ekspertalarm er gratis

Det er fortsatt 500 norske John Deere-traktorer med JDlink som enda ikke er oppkoblet, og Helge Malum anbefaler alle John Deere-eiere som har muligheten, til å koble seg på. Det er mulig for alle nyere 5R, 6M, 6R, 7R og 8R -traktorer og på alle større modeller. Dette er også tilgjengelig på treskere og finsnittere. Ekspertalarmen er gratis, og den er et av mange systemer som bidrar til å øke verdien på en John Deere, ved siden av GPS og støttesystemer i jordbruket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRØYTING OG BRØYTESTIKKER: - Jeg kunne klart meg med en mindre traktor til å sette ut brøytestikker, men 6Ren er god å ha når jeg brøyter, sier Mekal Andreas Røliaunet.