03.12.2019 | Camilla Mellemstrand

Når man skal kjøpe ny traktor, er selvsagt prisen svært viktig, men nesten vel så viktig, er hvor mye du kan selge den for seinere og hvor høye service- og vedlikeholdskostnader du må ut med i løpet av tiden du har traktoren.

1000 traktorer i året

En av de som vet aller mest om det norske bruktmarkedet for traktorer er Tor Helge Uglum, nasjonal salgssjef for bruktmarkedet i Felleskjøpet Agri. Da Felleskjøpet bestemte seg for å flytte ansvaret for bruktsalget fra de lokale selgerne til en spesialisert bruktavdeling for et år siden, gikk Uglum grundig til verks for å lære mest mulig om bruktmarkedet for traktorer.

- Tidligere var det de lokale selgerne som hadde ansvar for å sette innbytteprisene. De tok kanskje imot 10-15 traktorer i året. Nå er vi på bruktsenteret involvert i prisingen av alle innbyttetraktorene som tas inn i Felleskjøpet, det kan fort nærme seg 1000 traktorer i løpet av ett år. At vi som kjenner bruktmarkedet aller best, er med og setter prisen, gjør det lettere å sette riktig innbyttepris, sier Uglum.

Undersøkte fire modeller

For å lære mest mulig om bruktmarkedet og annenhåndsverdien av John Deere-traktorer tok han et dypdypp i salgshistorikken i Felleskjøpet. Han undersøkte verditapet på 150 John Deere-traktorer fordelt på fire ulike modeller. Modellene han undersøkte var 5100R, 6125R, 6150R og 6210R.

- Vi vet hva traktoren ble solgt for opprinnelig og hva vi solgte den videre for. Dermed var det enkelt å regne seg fram til verditapet. Vi har solgt en del brukte traktorer og satt med en følelse av at verditapet på John Deere er lavt, men jeg ble likevel overrasket over de reelle tallene, sier Uglum.

80 prosent etter fire år

Analysen hans av de 150 traktorene viser at verditapet etter ett år og gjennomsnittlig kjøretid på 979 timer var på 10 prosent. Selv etter fire år og 2500 kjørte timer var gjennomsnittlig annenhåndsverdi for de undersøkte traktorene over 80 prosent av nyprisen. Selv etter åtte år var gjennomsnittlig annenhåndsverdi 75 prosent av nyprisen for de undersøkte traktorene.

- Lavt verditap er en god grunn til å velge John Deere, sier Uglum. Siden Felleskjøpet tar alle slags traktorer i innbytte har han gjort seg sine erfaringer med konkurrerende merker også.

- John Deere er absolutt det letteste merket å selge videre, sier salgssjefen.

Endringer i forhandlerstrukturen er negativt

Uglum sier det er to ting som i stor grad påvirker verditapet av en traktor.

- Noen traktorer er bare veldig populære og enkle å selge. I Norge ble for eksempel 5100 R en veldig populær modell. Årsaken er både at den er godt egnet for norske forhold, men også fordi den har vist seg å være driftssikker med lave serviceutgifter. Vi har sett eksempler der bønder har solgt en 5100R for en høyere pris enn han kjøpte den for tre år tidligere. Det er ekstremtilfeller og skyldes først og fremst inflasjon og endringer i valutakursen, som igjen påvirker nyprisen på traktorer, men det sier også noe om det lave verditapet, sier Uglum.

Det som kan påvirke verditapet på en traktor negativt er endringer i fabrikkstruktur, importørleddet eller på forhandlernivå.

- Hvis for eksempel et traktormerke ikke lenger produseres eller forhandlere legger ned, faller bruktverdien av traktoren i dette området. Da blir kunden usikker på om han vil få hjelp hvis noe går galt, noe som påvirker prisen svært negativt, sier Uglum.

Viktig eksportmarked

Da Felleskjøpets bruktsalg ble profesjonalisert og sentralisert ble det også mer fart på eksporten av brukte traktorer. Felleskjøpet har nå kontakt med flere og større oppkjøpere i Danmark, Sverige, Finland, Østerrike, Polen og Litauen. Utenlandske oppkjøpere har lenge vært ivrige på Finn.no, men da lokale selgere hadde ansvaret for bruktsalget, opplevdes ofte papirmølla og fortollingen som en høy terskel.

- Nå har vi gått opp rutinene og løypa og har gode rutiner for eksport. Vi vet nøyaktige hva slags dokumenter som kreves fra tollmyndighetene, sier Uglum. Han legger til at eksport av eldre traktorer er et viktig supplement til det norske bruktmarkedet, fordi det utenlandske markedet har en helt annen interesse for eldre traktorer som er i dårlig stand enn vi har her i landet.

- Når arbeidskraften er så mye billigere enn den er her i landet, er det mer lønnsomt å bruke tid på å reparere gamle traktorer, forklarer Uglum. Han forteller at også på eksportsida er det enklest å selge John Deere, men at Felleskjøpet forsøker å holde John Deere-traktorene i Norge.

- Det mest attraktive for oss er å kvitte oss med andre merker og dermed slippe ettermarkedskostnader på traktorer vi ikke kjenner så godt, sier Uglum.

FARGERIKT FELLESSKAP: Traktorer i alle farger selges via Felleskjøpets bruktsenter. De eldste traktorene med stort behov for service og reparasjoner eksporteres til land med billigere arbeidskraft.