30.06.2020 | Camilla Mellemstrand

1) Sjekk skjærebordet.

a) Innmatinga er et av de viktigste punktene i treskinga. Det er helt sentralt at kniver og fingre er i tipp topp stand. Sjekk knivdrivning. Knivene skal gå lett i hele slaglengden. Er det slitasje, bør både kniver og fingre byttes. Sjekk linjering av fingrene, slik at ingen av dem er bøyd opp eller ned på grunn av feste av legdeløftere.

b) Sjekk innmater-snegle for skader. Alle innmater-fingre skal være rette og gå lett inn og ut av innmater-sneglen. Sjekk foring i sneglen. Det skal være liten klaring.

c) Sjekk mellomrom mellom innmaterfingre og bunnen av skjærebordet. Dette skal være ca. tre centimeter.

d) Vær nøye med rengjøring av multikopling ved av- og påmontering av skjærebordet.

e) Sjekk at skjærebordet er riktig vinkla, framover og bakover. Skjærebordet må justeres etter behov. I en bløt sesong kan det være tilrådelig å vinkle det litt forover, slik at legdeløfterne tar i bakken først. Ta av bunnen i skjærebordet etter hver sesong (de rustfrie platene) og rengjør godt med trykkluft. Fjern støv og skitt.


2) Sjekk at lo-elevatoren er riktig stramma. Det tredje jernet skal være så vidt være borti bunnen. Skift ut medbringerjern som er skadde eller bøyde. NB: Viktig at lo-elevator er like stram på begge sider.


3)
Slager og slagbru er selve hjertet av utrensking, Sjekk slitasje/skader på slagerjern og slagbru. Sjekk at slagbrua er parallell, altså at det er lik åpning på høyre og venstre side. Sjekk at slagjern er rette og at de ikke har kvasse kanter på slagjerna. Hvis rillene på slagjern er så nedslitte at de ser ut som en kniv, kan det føre til knuste korn eller skade på kornet. Dette er veldig viktig hvis kornet skal brukes som såkorn. Selv en brist i et lite korn kan gi nedsatt spireprosent.

4) Sjekk at mateskruene under slagbrua er reine.


5)
Sjekk at justering av utskillerbroa er tilpasset den avlingen du skal høste.6) Sjekk at halmristerlager er stramme. Risterlager er laget av hardt tre kokt i olje, så under tørre forhold opplever vi litt mere klaring enn i rått vær på høsten. På riktig gamle treskere med mange timer på verket, så sjekker du om risterne kan ta i hverandre.


7)
Sjekk oversoll, undersoll og eventuell forsoll for rengjøring og sørg for at du har lik åpning på høyre og venstre side. På nyere maskiner med elektrisk sold, ta en kalibrering. Sjekk klaring etter kalibrering.


8)
Kontroller at tilbakeføringsplata er rengjort. På maskiner som står ute i høstsesongen er dette punktet veldig viktig. Hvis det regner og det kommer vann inn på risterne og dette renner ned på tilbakeføringsplata, kan det bygge seg og støv og skitt der.


9)
Sjekk at kutteknivene er skarpe. Snu eller skift dem ved behov. Sjekk også at motknivene er skarpe og riktig vinkla. Det er bedre med litt defensiv skjærevinkel, slik at du oppnår skjæring og ikke hakking. Det sparer du diesel på hele sesongen. Ved bytting av kniver, vær sikker på at knivene du setter inn har riktig tykkelse og vekt. Alle kniver bør byttes samtidig. Bruk hansker og ordentlig verktøy. Her er det fort gjort å skade seg.10) Sjekk halmtilstoppingsalarmer.11) Sjekk at ristene er rene og glatte, spesielt i bunnen. Dette er spesielt viktig hvis treskeren sist ble brukt under fuktige forhold.12) Bytt hyttefilter hvert år for å unngå muggsopp fra kornet. Her skal vi tenke egen helse.

13) Rengjør radiatorer. Vær forsiktig ved bruk av høytrykksspyler så du ikke ødelegger lamellene i radiatoren.14) Nyere maskiner med Adblue-tank skal fylles opp etter sesongen. Treskeren skal lagres med full tank.15) Sørg for å lade batteriet hvis nødvendig. Batteriet skal være reint og uten irr på batteripolene for å minimere brannfaren.16) Sjekk at kornelevator og returelevator er riktig stramma. Returelevatoren skal være stram, men ikke strammere enn at du greier å ta den sideveis på drivhjulet. Stramming gjøres ved å løsne fire muttere og stramme med strammeskrue. Husk å stramme mutterne til slutt.17) Sjekk og rengjør returovervåkingssensorene, både indre og ytre side. Sett de kommer på riktig plass igjen etter rengjøring.18) Sjekk alle fjærstramminger. Alle har en strammeguide som skal være på høyde med skiva.19) Sjekk gamle reimer for sprekk og slitasje. Kjør gjerne maskinen i fem minutter før sjekk.20) Ha verktøykassa klar: Før sesongen kan med fordel vertøykassa i treskeren inneholde fem dobbelfingre, en pakke knivblad, en pakke skruer for knivblad pluss muttere, to-tre legdeløftere, samt to innmatingsfingre for snegle i skjærebord. Verktøykasse i treskeren er selvfølgelig en fordel, da gjør du enkle grep ute i felt og er mere selvhjulpen midt i den travle tiden. Smør alle kjeder, elevatorer, og lo-elevator. Bruk gjerne bioolje.

21) Sist, men ikke minst: Ikke glem viktigheten av renhold, renhold og renhold. Ta en komplett rengjøring etter hver sesong.

 

Lykke til med treskinga!