29.04.2016 | Håvard Simonsen, Felleskjøpet

- 29.04.2016 -

Felleskjøpet har solgt opp mot 70 åkersprøyter fram mot årets sesong, og trailersprøytene nærmer seg en fjerdedel av volumet.

– Utstyret blir mer og mer avansert og bøndene ønsker større kapasitet. Det handler om å få gjort ting til riktig tid, sier kategorisjef Arne Lilleengen i Felleskjøpet Agri. Lilleengen forteller at 21 meter er den mest populære bombredden for tiden, men at stadig flere også velger bredere sprøyter.

Samarbeid forsvarer investering

Jo Håvar Nerseth og Lauritz Dyste fra Kolbu, som driver sammen i Toten Agro, er blant dem som har gått for trailerløsningen. – Det gir økt kapasitet og større potensial for leiekjøring, men når vi går sammen om sprøyta kan investeringen forsvares selv uten leiekjøring, sier de.

Begge sto foran skifte av sprøyte og da var det et interessant alternativ å gå sammen om ei trailersprøyte med stor kapasitet. Nerseth har 900 dekar med korn, mens Dyste driver med korn og kålrot på 1800 dekar. De mener sprøyting av til sammen opp mot 3000 dekar med leiekjøring skal gå greit. 

– Når vi er sammen om redskapen blir vi jo mer fleksible ved at vi kan hjelpe hverandre, sier Nerseth og Dyste.

GPS-styrt seksjonering

De andre som har kjøpt tilsvarende trailersprøyter hos Felleskjøpets Lena-avdeling denne våren, er: Anners Gaarder og Mikkel Bakkegard, Hveem Nord Østre og Torleif Aas.

– Alle sprøytene er Kverneland Ikarus 38 med 3800 liters tank. Tre av sprøytene leveres med 27 meter bommer og en med 24 meter bom. To skal styres ved hjelp av Kvernelands Tellus-skjerm og to kobles opp mot John Deeres 2630-skjerm. Sprøytene har full GPS-styring med ni seksjoner. Det gir detaljert seksjonsstyring med minimalt overlapp. Da sparer du både plantevernmidler og plantene. Alle er også utstyrt med Kvernelands Bom Guide Pro med tre sensorer som holder automatisk kontroll med bomhøyden. Du programmerer bare ønsket bomhøyde over bakken eller veksten. Det er verdt å merke seg at disse Kverneland-sprøytene følger terrenget både som V- og A-form. Det vil si at bommen ikke bare justerer seg oppover, men også kan senkes under vannrett nivå. Dette har stor betydning for et godt resultat i vårt norske terreng med både kuler og daler, sier salgskonsulent Egil Odenrud i Felleskjøpet, som har solgt samtlige sprøyter.

Fra 3-punkt til trailer

– Vi har tidligere kjørt en Kverneland 24 meter 3-punktmontert sprøyte med fronttank. Med tilhenger blir tilkopling mye enklere og raskere, sier Andes Gaarder. Sammen med Mikkel Bakkegard skal også denne sprøyta brukes på rundt 3000 dekar. Av dette har Bakkegard 200 dekar poteter, som krever mye sprøyting.

Gaarder fikk for øvrig den første norskregistrerte John Deere 6155R ved nyttårstider, som skal trekke den nye sprøyta.