30.03.2016 | Arne Lilleengen, Produktsjef Redskap

Bekjemping av sølvbunke, lyng, kjerr og kratt, krever robuste gras- og kvistknusere. Slike redskaper er godt egnet for nabosamarbeid, leiekjøring, beitelag o.l.

Komplett program fra Kverneland

Kverneland produserer snittere både for front- eller bakmontering og for enkelte modeller, en kombinasjon.  Programmet spenner fra den enkle FM snitteren til robuste entreprenørmaskiner som FRO multiknusere. Skal maskinen benyttes til flere jobbtyper kan en multiklipper være aktuell. Dette er en maskin som kan arbeide bak traktoren eller ut på siden, samtidig som den kan svinges opp eller ned for slått av vei- og grøftekanter.

Alle Kvernelands klipperne har vertikalroterende rotor med mulighet for bruk av forskjellige knivtyper, avhengig av det dominerende bruksområdet. Regulering av arbeidshøyden skjer ved bruk av slepesko, støttehjul eller valse. Valse gir den mest nøyaktige høydejusteringen.

Gode råd for godt stell

Valg av riktig knivtype

Hammerkniven er et godt alternativ. Denne kviven er godt egnet under alle forhold, da den kommer til sin rett i utmark med kraftig undervekst og småkjerr.

Sikkerhet er viktig

Kjøring med beitepusser krever omtanke. Sørg for at deksler er intakte og at ingen oppholder seg i området rett bak maskinen. Stein og andre fremmedlegemer vil kunne gjøre stor skade hvis det ikke tas forholdsregler.   

Jevnlig pussing

For å opprettholde en høy produksjon på beitet er det en fordel å kjøre over med snitteren etter hver beiteomgang for å ”jevne beitet”,  slå ned uønsket vegetasjon, ugras og lignende. Erfaringer viser at beitepussing rett etter beitingen gir raskere gjenvekst.

Sølvbunke – en utfordring

Sølvbunke kan være et problem, spesielt på beiteareal med låg beiteintensitet og med dårlig drenert og kalkfattig jord. Sølvbunken har liten produksjon, er lite smakelig, og gir dermed dårlig utnytting av beitearealet. Sølvbunke sprer seg bare ved naturlig frøsetting.

Hvordan holde nede eller fjerne sølvbunke fra beitet?

Sprøyting er dyrt og krever omfattende omlegging. Beitepusseren er derfor et godt alternativ.

  • Høy pussing har liten effekt og gir ingen reduksjon i antall sølvbunketuer. En vil kunne se en reduksjon i tuenes størrelse, men etter kort tid vil de være som før.
  • Lav pussing med stubbhøyder på 2-5 cm vil gi reduserte tuer i omfang, men de dør sjelden helt ut. Over tid vil denne behandlingen gi et mindre areal dekt med sølvbunketuer. Lav stubbhøyde om høsten er det mest effektive, men dette skader også det ønskede beitegraset som bør gå inn i vinterdvalen med en lengde på ca. 10 cm.
  • Svært lav pussing, bortimot jordarbeiding, kan drepe en del sølvbunketuer, men det vil gå ut over de ønskede grasartene. Men graset vil som oftest komme raskt tilbake uten varig skader.

Hester er gode bidragsytere

En annen måte er å ta en lav pussing tidlig på året og satse på beiting av sølvbunke-gjenveksten. Størst effekt av beitingen får en ved høyt beitetrykk. Hester er effektive - de er de eneste som virkelig setter pris på dette fôret.

Hvordan holde sølvbunken på et akseptabelt nivå uten sprøyting?

For å holde sølvbunken på et akseptabelt nivå uten sprøyting vil det være riktig å legge opp til én gangs lav pussing pr. år, fortrinnsvis på høsten og over flere år. Flere gangers pussing pr. år har ikke gitt noe bedre resultat enn én behandling.

Kverneland FHS grassnitter.

Kverneland FHP multiklipper.

Kverneland FRO.