26.09.2018 | Atle Abelsen

Med fem av de største John Deere-maskinene i stallen, er han og de femten medarbeiderne i LDM AS godt skodd for å ta enda større jafs i markedet.

Da industrielektrikeren Åsmund Malum måtte låse seg ut av garderobeskapet for siste gang på Aker Verdal i 2000, som følge av enda en nedbemanning for den sterkt konjunkturavhengige industribedriften, hadde han én tanke i hodet: Han skulle legge avisoleringstanga på hylla og fortsette med de store maskinene.

– Jeg tror jeg har for mye «diesel i blodet». Det var mye mer fristende å starte opp som maskinentreprenør enn å fortsette i installasjonsbransjen, sier 38-åringen fra Skogn.

Det var åpenbart en god tanke. I sommerhalvåret sysselsetter han femten sesongbaserte ansatte og en rekke innleide traktorer med sjåfører hvert sommerhalvår, og omsatte i fjor for 13 millioner kroner med 16 prosent overskudd.

– I år regner vi med å havne på rundt 20 millioner kroner i omsetning. Etter årets budsjett, ligger vi etter prognosene an til et pent resultat også i år, sier han fornøyd.

Det blir god butikk for de tre eierne og ikke minst et trygt levebrød for de ansatte. Malum, som også er gründeren i bedriften, eier 84 prosent, mens de to ansatte Ståle Rennemo og Håvard Busklein eier 8 prosent hver.

Mest gjødselkjøring

Mesteparten av firmaets aktiviteter er rettet mot gjødselspredning for gårdbrukerne i distriktet. Dette er et av Norges beste landbruksområder, og dyretettheten er stor. Det betyr mange relativt små kunder, og kortvarige oppdrag. 

– Men vi er ikke bekymret for at markedet skal «tørke inn». Kyr og griser skiter. Det må ut på jordene, uansett hvordan den økonomiske situasjonen er ellers i verden, sier han.

Bare i år anslår han at de har over 500, kanskje så mye som 600 oppmøter. Antallet kunder varierer, men det dreier seg om langt over 100.
– Det er vanskelig å si eksakt, det varierer. Men det er sjeldent at vi ikke får nye oppdrag hos kunder der vi allerede har vært.

Han tror likevel ikke at markedet er mettet, og ser for seg en ytterligere vekst de neste årene. De siste par årene har selskapet også fått et par nye kunder som har blitt deres største: De kjøper fiberslam etter papirproduksjonen hos Norske Skog og restslam etter biogassproduksjon fra det interkommunale avfallsselskapet Ecopro, begge på Levanger. Dette selger de til sine landbrukskunder. 

– Det er et fint næringstilskudd for jorda, og har blitt en viktig geskjeft for oss, sier han.

Tidlig start

Papirfabrikken var også Malums inngang til entreprenørvirksomheten. Allerede i 1998, da han jobbet for Aker Verdal, lot han seg leie inn av Norske Skog for å spre aske fra produksjonen på jordene i distriktet. Dette kunne han gjøre som en bigeskjeft, siden skiftordningene på Aker Verdal ga ham mye ledig tid. Da han ble «overtallig» i 2000, ble han ansatt av en entreprenør og fortsatte denne geskjeften. Omtrent samtidig forsøkte han seg som gårdbruker «på si» og forpaktet en gård i nabolaget med noen hundre mål korn og gras.

Etter å ha opplevd at både denne entreprenøren, og deretter en til, måtte legge ned sin virksomhet, bestemte han seg for å satse på et eget enkeltmannsforetak i 2004. Samtidig la han ned gårdsdriften for å kunne konsentrere seg helt om entreprenørvirksomheten. I 2008 etablerte han LDM AS. Grunnen var dels for å kunne ansette nye folk som kunne ta av for en økende etterspørsel, og dels for å plassere risikoen riktig når han måtte investere i en maskinpark. Inntil da hadde han kun leid utstyret.

– I begynnelsen satset jeg på litt forskjellige merker, og hadde noen uheldige erfaringer med et par «mandagstraktorer». Så traff jeg en heldig dag i 2012 tilfeldigvis på Lars Petter Husby fra Felleskjøpet på bensinstasjonen, og luftet litt frustrasjon over maskinene som sto nesten like mye på verkstedet som ute i åkeren. Da fortalte han meg at de hadde en demonstrasjonsmodell av en John Deere 8345R i Felleskjøpet, og overtalte meg til å prøve.

Dette var den gangen den største og kraftigste John Deere-maskinen med normale hjul, produsert i USA.

– Jeg fikk låne og testet den over vinteren, og dermed var jeg solgt. Den har vi hatt siden, den har nå gått over 8000 timer med minimalt med stans. Bare litt vedlikehold, og skifta ut AC-kompressor og dynamo. Den kommer sikkert til å gå minst 2000 timer til.

Fem store traktorer

Erfaringen med den første John Deere-maskinen, i tillegg til at Felleskjøpet har et veldig godt utbygd nett av verksteder og mekanikere i distriktet, gjorde at han siden ikke har sett seg tilbake. Siden 2012 har det blitt fire litt mindre, men fortsatt ganske store USA-produserte grønne traktorer med gule felger: 7250R, 8320R, 7270R og enda en 8320R. Bare i år har han investert i de to siste.

– Vi har hatt noen mindre innkjøringsproblemer med begge disse, noe med bremsene som amerikanerne ikke hadde utviklet helt ferdig ennå. Men Felleskjøpet er tungt på ballen, jeg er trygg på at dette ordner seg nå. Min erfaring med Felleskjøpet er at de stiller opp på kort varsel, tjuefire-sju, hvilken som helst dag i uka. Det er viktig for oss som driver en så væravhengig virksomhet. Når møkka må ut, så må den ut. Da taper vi fort veldig store beløp om en maskin må på verksted.

Malum har bevisst satset på store maskiner for å skille seg ut på det lokale entreprenørmarkedet, som for ham ligger i tre mils omkrets rundt Levanger. 

– Det gir oss en stor kapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavene. Det kan være langt å kjøre for eksempel fiberslammet og restslammet, da er det greit med maskiner med stor lastekapasitet. Amerikanerne er dessuten glade i god plass og «dype lenestoler», så komforten for sjåførene er helt topp. Nesten helt lydløse er de også, inne i førerhuset. Da blir sjåførene mindre slitne.

Men større enn 8345R vil han ikke ha, sjøl om Felleskjøpet har noen slike modeller på det norske markedet.

– Skal vi opp en klasse fra den, blir maskinen fort halvannet tonn tyngre. Det er det ikke verdt, ute på jordene.

Suveren JDLink

En annen stor fordel ved John Deere, som har bidratt til at Malum i dag er en «vakker grønn» traktormann, er JDLink. 

– Vi mener at John Deere har det beste GPS-baserte systemet for flåtestyring på markedet. Det er veldig lett å sette seg inn i og å jobbe med, og det gir oss alle de parameterne vi trenger for en effektiv flåtestyring.

Malum tar fram mobilen og viser oss hvordan han har oversikt over hvor alle maskinene er til enhver tid, tilstanden på maskinene, og varsler og feilmeldinger om noe skulle oppstå.

– Det er også veldig enkelt å tilkalle hjelp ute i åkeren dersom noe skulle stoppe opp med systemet. Da får vi online hjelp av en tekniker på Felleskjøpet som kan kople seg opp og inn på systemet og kjøre diagnose, laste ned ny programvare eller hva som ellers måtte trengs av tiltak.

John Deeres GPS-system gir dessuten et godt datagrunnlag når de dokumenterer hva, når og hvor mye gjødsel som er kjørt ut.

– Alt går gjennom flowmålere, så vi kan dokumentere overfor kunde og landbrukskontoret på «femtilitringen» hvor mye som er kjørt ut, avtegnet på et GPS-kart.

Også på sporfølging ved hjelp av GPS har de veldig gode erfaringer med systemet.

– På store jorder har vi vært nede i bare noen centimeters avvik. Det gjør at vi kan kjøre med ti centimeters overlapp. Mer effektivt blir det nesten ikke.

Han framhever at JDLink også kan koples opp på kjøretøyer av andre merker enn JD. I tillegg til de fem John Deere-maskinene, har de tre hjullastere og en gravemaskin.

– Alt er koplet sammen med JDLink, forteller han.

I tillegg omfatter maskinparken også en rekke gjødselspredere, gjødselvogner, hengere, slåmaskiner, blant annet.

Lokal kjendis

Så god utvikling har LDM hatt, at Malum og selskapet hans har vært gjenstand for flere medieoppslag. Fagbladet Traktor spanderte hele sju sider i 2013, også med god omtale av Felleskjøpets maskiner. Lokalavisa Innherreden viet bedriften et oppslag i et lørdagsbilag oktober 2017, under tittelen «Har gjort det til levebrød å slenge dritt». I det hele tatt ble det mye illeluktende ordspill i den mer lødige lørdagsreportasjen: «Møkkajobb», «skitarbeid» og «lass med gørr».

– Det ble en del lavgradig humor og lav presisjon i den reportasjen. Men det får en tåle, i denne bransjen, kommenterer Åsmund Malum.

 

KREVENDE FOR MASKINPARKEN: En stor John Deere er en forutsetning for lange transporter og effektiv gjødselspredning. Bedriftseier Åsmund Malum (t.v.) og maskinfører Joachim Falstad Skjerve i bakgrunnen.