07.04.2016 | Arne Lilleengen, Produktsjef redskap

Skader etter dyretråkk og maskiner, forskjellige overvintringsskader og kukaker, krever tiltak når våren kommer. Det samme gjelder skader forårsaket av tørke, for mye nedbør og kanskje små eller større jordhauger etter f. eks tordivler eller jordrotter. Ved større skader må det også vurderes en mer omfattende fornying.

Valg av jordbearbeidingsmetoder

Hvilke jordbearbeidingsmetoder som skal velges, kan variere fra gård til gård. Det som oftest er god latin når det gjelder bearbeidingen er; - så lite som mulig, så mye som nødvendig og til rett tid. Redusert jordbearbeiding med bruk av ei langfingerharv i kombinasjon med såmaskin kan ofte være en god løsning for de fleste.Den østerrikske familiebedriften Einböck har i en årrekke produsert utstyr for dette formålet. Ei langfingerharv med mulighet for å montere på ei luftassistert frøsåmaskin, er ofte et viktig bidrag for å holde grasarealene i god trim gjennom hele sesongen.

Harv -en god start!

Når det gjelder vedlikehold av grasmark, er ugrasharver til mekanisk ugrasbekjemping i korn en god løsning. Den samme harvtypen er spesielt godt egnet til stell og vedlikehold av grasarealer. Ei slik langfingerharv bør være utstyrt med tykkere tinder (8 mm) enn ved ugrasharving og grasjordplater for utjevning av ujevnheter. De aggressive tindene er effektive til å fordele husdyrgjødsla og til å bearbeide gammelt vissent gras og ikke minst mose. Ved å overføre vekt fra traktoren til harva gjør ei slik fingerharv med grove tinder en utrolig effektiv jobb både med hensyn til å knekke frøugras og å bearbeide og lufte grasmarka.

De som har levd en stund husker nok den gode gamle moseharva. Den gjorde en spesielt god jobb, ikke bare med å holde mosen i sjakk, men ga overflata skikkelig juling slik at luft og vann raskt kom ned til planterøttene. Eksakt samme funksjon har dagens ugrasharver, utstyrt med aggressive tinder.

Einböcks langfingerharver kan enkelt utstyres med en luftassistert såenhet, Pneumaticbox. Har du allerede ei Einböck-harv, kan den samme såenheten også ettermonteres på denne. En slik kombinasjon gir en profesjonell løsning som også egner seg godt for leiekjøring eller nabosamarbeid.

Begrens avlingstapene

Kombinasjonen med en grunn harving og flekkvis såing på arealer med overvintringsskader er en billig og effektiv måte for svært mange. Avlingstapene kan begrenses mye hvis vårarbeidet kommer i gang til rett tid. I løsmassen etter harvetindene skapes det god kontakt mellom jordpartikler og de isådde frøene, noe som er spesielt viktig når det gjelder små frø.

God bevegelse, men allikevel aggressiv

Einböcks harvetinder klarer den harde belastningen under arbeid på grasmark fordi tindenes fjæring og vibrasjon ikke begrenses ved å være innfestet gjennom en slisse. Alle bevegelser skjer i fjærringene som sitter under innfestingspunktet. Tindene kan derfor arbeide fritt, og brudd på tindene under arbeid skjer ikke. Røret som harvtindene festes til, vris ikke under arbeidet og garanterer derfor eksakt samme tindevinkel og aggressivitet over hele seksjonens arbeidsbredde. God retningsstabilitet oppnås med de stabiliserende plastholderne som holder tindene i riktig posisjon. Dette gir også tindene mulighet for å vibrere og å arbeide med tilnærmet lik tindeavstand.

Seksjonene er relativt stive slik at de takler overføring av vekt fra traktoren til hovedrammen. Ujevnheter slettes ikke ut med en bevegelig seksjon, men av harvtindenes lengde og evne til fjæring. Einböck leverer både bøyde og rette tinder. Felleskjøpet anbefaler generelt å bruke bøyde tinder fordi disse jobber mer aggressivt. Dette er spesielt viktig på grasmark. Rette tinder kan ha et fortrinn på arealer med mye små stein.

Luft gir presis fordeling

Utmatingen skjer med knastvalse som drives av en variator hvor frømengden stilles inn og som så igjen drives fra harvens ene støttehjul. Drift fra hjulet gir riktig såmengde uansett kjørehastighet. Elektrisk eller PTO-drevet vifte blåser frøene gjennom slanger ut til spredeplatene som er plassert midt i harvseksjonene med 75 cm mellomrom (37,5 cm på 3 m harv) og like over bakken. Harvens 3 bakerste tinderekker molder ned frøene. I motsetning til i en sentrifugalspreder der tunge frøsorter kastes lengst og lettere frøsorter kortest, blir en frøblanding med store og små frø jevnt fordelt over hele arbeidsbredden i en pneumatisk (luftassistert) frøsåmaskin med knastevalse.

Pneumaticbox kan også monteres på andre merker og typer av jordbearbeidende redskaper. Da utstyres såenheten med et eget markfølgende hjul som driver knastvalsen.

Varier mengden utsådd frø med elektronisk styreboks

Med elektronisk styreboks kan mengden utsådd frø varieres fra førerplassen under arbeid. Det er en grei funksjon når mengden skal økes fra "vedlikeholdsnivå" til full innsåing ved større eller mindre flekker med store overvintringsskader. I styreboksen er det også arealmåler, kontrollfunksjon for vifte og utmatevalse og mulighet for avstenging av frøsåingen.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med en av våre Salgskonsulenter.

Stell av eng og beiter gir bedre kvalitet på fôret