21.01.2019 | Väderstad

Noe få kjenner til er at fjærbrikken også i høyeste grad påvirker akselens styrke. En spent trommelring-pakke tar opp krefter i ringene i stedet for via akselen, og dobler dermed de kreftene som trommelen kan ta opp uten deformering.

Bedre resultater

I en spent trommelring-pakke fungerer alle de brede ringene som en enhet, noe som gjør dem svært effektive til å presse ned steiner og knuse klump. Trommelringer som er løse mot hverandre vil i større grad skyve stein og hard klump foran seg. Dette etterlater en ujevn overflate.

 

Når de brede ringene fungerer som et segment, trykkes stein og klump effektivt ned.

 

Sjekk trommelen

Før sesongstart lønner det seg å sjekkes at de brede ringene ikke kan beveges mot hverandre. slett tekst, dobbelt. Hvis dette er tilfelle, sett på flere fjærbrikker, det er vel verdt innsatsen! Den smale ringen – viktig med bevegelse De smale Cambridge-ringene knuser klump. Det aggressive mønsteret gir en effektiv smuldring. For å sikre at ringen går ren selv under fuktige forhold, er det viktig at den har stor bevegelsesfrihet. Väderstad’s smale trommelringer er konstruert for størst mulig diameterforskjell i forhold til de brede ringene. Denne forskjellen gjør at ringene går renere.

 

 

Godt spente ringer gjør at kreftene tas opp av “pakken” med ringer i stedet for akselen, dette dobler styrken.

 

 

Den smale ringen trenger stor bevegelsesfrihet for å holde seg ren under fuktige forhold.