29.11.2022 | Felleskjøpet

Felleskjøpet er opptatt av at du skal ha en god faglig utvikling i læretiden. Dette gjennom å sikre opplæring i henhold til læreplanen, kombinert med god oppfølging. Som lærling hos oss vil du også få opplæring innen Felleskjøpets produktportefølje, samt bli en del av vårt solide fagmiljø.

Felleskjøpet tilbyr hovedsakelig læreplasser innen følgende fagområder:

  • Landbruksmekaniker
  • Reservedelsfaget
  • Lager
  • Vedlikehold
  • Industriell næringsmiddelproduksjon
  • Butikkfaget

Hovedvekten av læreplassene i Felleskjøpet er som landbruksmekaniker. Det vil variere noe fra år til år når det gjelder antall læreplasser innen de ulike fagområdene ut fra selskapets behov.

Jobbmuligheter etter endt læretid

Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida. Derfor trenger vi stadig fagkunnskap og engasjement. Mange av våre dyktige lærlinger får tilbud om jobb i Felleskjøpet etter avsluttet læretid.

Dersom du er interessert i læreplass i Felleskjøpet, eller har andre spørsmål knyttet til lærlingordningen vår, ta gjerne kontakt med oss. Fyll ut vårt kontaktskjema, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig.

Hvordan bli lærling i Felleskjøpet?

For å bli lærling må du oppfylle visse krav, de kan du lese mer om på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider. For å høre mer om muligheter i ditt område kan du kontakte oss direkte ved å bruke skjema på denne siden.

Se film om hvordan det er å jobbe som lærling hos oss