04.04.2022 | Felleskjøpet

Presenningene vi anbefaler er fra Hansen Protection og fungerer godt til ruten. Vi synes målene 3,6x2,5 og 5x3 er mest ideelt, men har du andre preferanser kan de også klippes til.

Nullruten etableres ved å legge ut presenningen før gjødsling, og som fjernes etter gjødsling. På denne måten får man et område på jordet som bare forsyner plantene med nitrogen fra jordbanken. Husk å dekke ruten igjen før hver delgjødsling.

Maksruten etableres ved å overgjødsle et område med ekstra nitrogen. Etter at annen gjødsling er utført, overgjødsler du denne ruten med for eks. OPTI-NS (4 kg N/daa). Når du begynner å se i åkeren at maksruten forblir grønn, mens den øvrige åkeren begynner å lysne i fargen, er dette en indikasjon på at åkeren trenger mere mat. Husk å opprette en ny maksrute ved neste delgjødsling.