12.01.2022 | Felleskjøpet

På tampen av 2021 kom Felleskjøpet med en ny frøblanding som egner seg godt til å gi kua et godt fibertilskudd og en bedre utnyttelse av den totale grovfôrrasjonen. Men hvordan er enga å vedlikeholde og etablere?

«Den bruker litt tid på å etablere seg, men når den har gjort det gir den høy produksjon og sterk vekst» sier Finn Bjørnå, fagsjef såvarer i Felleskjøpet. SPIRE Surfôr Fiber har høyt innhold av mjukbladet strandsvingel fra fire ulike sorter, samlet 70 %. I tillegg er det 10 % av hver av artene flerårig raigras, timotei og rødkløver. Dette gjør blandingen godt tilpasset norske forhold. «Den har et fantastisk rotsystem som gjør at den tåler tøft klima med tørke og regn godt. Det ser ut til at den kan gi gode avlinger over flere år, og viser god konkurransekraft mot kveke» sier Bjørnå videre.

Det høye fiberinnholdet senker hastigheten gjennom fordøyelsessystemet til kua. SPIRE Surfôr Fiber anbefales ikke å være eneste fôr til melkeku, men kan utgjøre 20 til 30 % av grovfôrrasjonen. «Fiberen gjør at du får mer utnyttelse av grovfôret ditt generelt» sier Bjørnå avslutningsvis og legger til «Kuas mager har det bedre».

Innhold*:

  • 70 % Strandsvingel (4 ulike sorter)
  • 10 % Figgjo flerårig raigras
  • 10 % Grindstad timotei
  • 10 % Gandalf rødkløver

Såmengde: 5 – 6 kg pr. daa
Sådybde 0,5 – 1 cm

Dyrkingsråd

Strandsvingel etablerer seg seint og har liten konkurranseevne i starten. Velg derfor et skifte med lite ugras. Bekjemp flerårig ugras før såing og sørg for god ugraskontroll i gjenlegget.

Såtidspunkt – tilpasses lokalklimatiske forhold. Strandsvingel krever relativt høy spiretemperatur og bør såes i mai. Blandingen kan også såes om høsten fram til 20. august.

Slåtteregime – Blandingen passer best der det tas tre eller fire slåtter. Første slått når enga er 15 cm høy. La det gå fire til fem uker mellom hver slått. Stubbhøyde 10 cm første år, deretter 8 – 10 cm.

Gjødsling- Næringsbehovet er som annen eng. I etableringsåret og tidlig i engperioden må gjødsling tilpasses ønsket kløverinnhold. Seinere i engperioden kan nitrogenbehovet øke på grunn av det store avlingspotensialet til mjuk-bladet strandsvingel.