Blåtind frostvæske 774 C 4 L

FKnr.: 50316185 | Leverandørens varenr.: FA433
 • Konsentrert frostvæske
 • Utviklet for helårsbruk
 • For vannavkjølte motorer

290,00

(232,00 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Merk! Kan være bestillingsvare i enkelte butikker.

Blåtind frostvæske 774 C er anbefalt for helårsbruk i alle typer av vannavkjølte forbrenningsmotorer. Beskytter mot overoppheting, frysing, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri).

Møter spesifikasjonene til:

 • ASTM D3306
 • BS6580-2010
 • Mercedes-Benz 325.0.
 • VAG TL 774 C, G-11, MAN 324 NF
 • BMW GS 94000
 • General Motors GME L1301

Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Skift frostvæske ihht. Bilens brukerhåndbok. Bland med demineralisert vann og bruk det blandingsforhold som anbefales i produsenten håndbok. For frostbeskyttelse se tabell. Bruk alltid samme type frostvæske ved etterfylling.

H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Merk! Kan være bestillingsvare i enkelte butikker.

Blåtind frostvæske 774 C er anbefalt for helårsbruk i alle typer av vannavkjølte forbrenningsmotorer. Beskytter mot overoppheting, frysing, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri).

Møter spesifikasjonene til:

 • ASTM D3306
 • BS6580-2010
 • Mercedes-Benz 325.0.
 • VAG TL 774 C, G-11, MAN 324 NF
 • BMW GS 94000
 • General Motors GME L1301

Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Skift frostvæske ihht. Bilens brukerhåndbok. Bland med demineralisert vann og bruk det blandingsforhold som anbefales i produsenten håndbok. For frostbeskyttelse se tabell. Bruk alltid samme type frostvæske ved etterfylling.

H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

 
Les flere detaljer

Betalingspartnere