Hånddesinfeksjon 3 x 5 L

FKnr.: 50324787 | Leverandørens varenr.: FKAFØ504
  • Effektiv antibakteriell
  • Skånsom mot huden og hender
  • Uten parfyme
  • Inneholder mer enn 85% alkohol
  • Norskprodusert

1 999,-

(1 599,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Produktet er basert på etanol og er et biocidprodukt med aktive stoffer som inngår i stoffvurderingsprogrammet til Biocidforordningen. Produktet tilfredstiller myndighetenes krav til Biocidprodukter. Produktet er registrert i Produktregisteret i PT1 Desinfeksjonsmidler til hygiene for mennesker. Pr Nr 632989. Mattilsynet bekrefter at «Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserende eller antibakteriell håndvask, regnes som biocidprodukter». Produktet er tilsvarende andre konkurrenters produkter i kategori Hånddesinfeksjon opptil 85% på markedet. 

Blåtind Hånddesinfeksjon er pr dags dato godkjent til bruk for konsument, privat og generell profesjonell anvendelse. Etanol er et generelt, anerkjent og vanlig desinfeksjonsmiddel på markedet. Produktet vurderes testet i forhold til desinfeksjonseffekten på bakterier og virus. Dersom en virksomhet/bedrift har spesifikke krav til tester, så må de selv avgjøre om de vil godkjenner bruk av Blåtind Hånddesinfeksjon før analyser eventuelt er gjennomført.

Ønsker du kun en kanne Blåtind hånddesinfeksjon 5 L, kjøp et produkt her! 

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Produktet er basert på etanol og er et biocidprodukt med aktive stoffer som inngår i stoffvurderingsprogrammet til Biocidforordningen. Produktet tilfredstiller myndighetenes krav til Biocidprodukter. Produktet er registrert i Produktregisteret i PT1 Desinfeksjonsmidler til hygiene for mennesker. Pr Nr 632989. Mattilsynet bekrefter at «Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserende eller antibakteriell håndvask, regnes som biocidprodukter». Produktet er tilsvarende andre konkurrenters produkter i kategori Hånddesinfeksjon opptil 85% på markedet. 

Blåtind Hånddesinfeksjon er pr dags dato godkjent til bruk for konsument, privat og generell profesjonell anvendelse. Etanol er et generelt, anerkjent og vanlig desinfeksjonsmiddel på markedet. Produktet vurderes testet i forhold til desinfeksjonseffekten på bakterier og virus. Dersom en virksomhet/bedrift har spesifikke krav til tester, så må de selv avgjøre om de vil godkjenner bruk av Blåtind Hånddesinfeksjon før analyser eventuelt er gjennomført.

Ønsker du kun en kanne Blåtind hånddesinfeksjon 5 L, kjøp et produkt her! 

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere