Omo Ultra hvitt vaskepulver 4,5 kg

FKnr.: 50328197 | Leverandørens varenr.: 1200846
  • Til hvitt eller lyst tøy
  • Dyptvirkende vaskepulver
  • Mer effektiv mot flekker
  • Bevarer hvitheten
  • Gir hele 104 vask
  • Svanemerket
Kampanjepris frem til 4.6
Ordinær pris 219,00

149,00

(119,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Konsentrert mikropulver. Omo Ultra hvitt egner seg til hvitt og lyst tøy og inneholder et aktivt dyprens system som vasker i dybden. Med en optimal sammensetning av aktive ingredienser fjerner OMO Ultra hvitt vanskelige flekker og gjør at hvitt tøy holder seg hvitt.   

 

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende
H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H334 - Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H400 - Meget giftig for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Konsentrert mikropulver. Omo Ultra hvitt egner seg til hvitt og lyst tøy og inneholder et aktivt dyprens system som vasker i dybden. Med en optimal sammensetning av aktive ingredienser fjerner OMO Ultra hvitt vanskelige flekker og gjør at hvitt tøy holder seg hvitt.   

 

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende
H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H334 - Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H400 - Meget giftig for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere