Felleskjøpet alkylatbensin 2-takts 5 L

FKnr.: 50307746 | Leverandørens varenr.: FT521
  • Arbeidsmiljøtilpasset bensin
  • Ferdigblandet med 2% olje
  • Gir god ytelse
  • Aromatfri og helsetilpasset
  • Ivaretar arbeidsmiljøet

199,00

(159,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

2-takt Alkylatbensin er en ferdigblandet alkylatbensin med 2 % helsyntetisk 2-taktsolje for totaktsmotorer til skog, hage og fritid. En meget ren bensin som inneholder minimalt av de helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. 

Passer utmerket for motorsag, gresstrimmer og andre motorredskap med 2-takts motor der man etterstreber en jevn gang, høy driftssikkerhet og et bra arbeidsmiljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet. 

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H340 - Kan gi genetiske skader
H350 - Kan forårsake kreft
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

2-takt Alkylatbensin er en ferdigblandet alkylatbensin med 2 % helsyntetisk 2-taktsolje for totaktsmotorer til skog, hage og fritid. En meget ren bensin som inneholder minimalt av de helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. 

Passer utmerket for motorsag, gresstrimmer og andre motorredskap med 2-takts motor der man etterstreber en jevn gang, høy driftssikkerhet og et bra arbeidsmiljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet. 

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H340 - Kan gi genetiske skader
H350 - Kan forårsake kreft
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere