Spesialrengjøring Varioclean 500 ml

FKnr.: 50208406 | Leverandørens varenr.: 00008819400
  • Effektiv rengjøring
  • Løser rester av kvae og olje

179,-

(143,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Spesialrengjøringsmiddel Varioclean for oppløsing og rensing av biooljerester, hus og Stihl HD2-filtre eller på-filtre.


H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Spesialrengjøringsmiddel Varioclean for oppløsing og rensing av biooljerester, hus og Stihl HD2-filtre eller på-filtre.


H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere