Hønsemidd VermiNIX 15 kg

FKnr.: 62350 | Leverandørens varenr.: TAB127
Produktinformasjon
Produktinformasjon

VermiNIX hønsemidd er et bekjmepelsesmiddel mot rød hønsemidd, lopper og andre krypende skadeinsekter innen ledddyr. VermiNIX bekjemper skadedyr uten å påvirke fjørfe, og kan brukes forebyggende. VermiNIX betår av 100 % kiselgyr som ikke utvikler resistens hos skadedyr.   

Fremgangsmåte:

Rengjør hønsehuset og eventuelt slipp ut hønsene før du sprer middelet. Let opp hønsemiddens gjemmesteder og dekk med et tynt lag VermiNIX. Pass på å spre VermiNIX Hønsemidd slik at midden ikke kan unngå å komme i kontakt med pulveret. For eksempel i redene, under redemattene, i sandbadet samt på vaglepinnene. Unngå å spre VermiNIX Hønsemidd direkte på hønsene. Pulveret kan spres ut tørt, eller eventuelt blandes med vann (15 % løsning). Ved å bruke den flytende løsningen unngås støv ved påføring, og pulveret fester seg bedre. Når vannet har dunstet bort, ligger et tynt lag VermiNIX Hønsemidd igjen i de behandlede områdene.
VermiNIX Hønsemidd kan brukes forebyggende. Gjenta behandlingen regelmessig ved behov. Ved store problemer, gjenta omtrent hver tredje måned. Avhengig av omfanget på angrepet og antallet individer fungerer VermiNIX i løpet av 12-96 timer. Fjern evt. sjenerende produktrester med støvsuger.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

VermiNIX hønsemidd er et bekjmepelsesmiddel mot rød hønsemidd, lopper og andre krypende skadeinsekter innen ledddyr. VermiNIX bekjemper skadedyr uten å påvirke fjørfe, og kan brukes forebyggende. VermiNIX betår av 100 % kiselgyr som ikke utvikler resistens hos skadedyr.   

Fremgangsmåte:

Rengjør hønsehuset og eventuelt slipp ut hønsene før du sprer middelet. Let opp hønsemiddens gjemmesteder og dekk med et tynt lag VermiNIX. Pass på å spre VermiNIX Hønsemidd slik at midden ikke kan unngå å komme i kontakt med pulveret. For eksempel i redene, under redemattene, i sandbadet samt på vaglepinnene. Unngå å spre VermiNIX Hønsemidd direkte på hønsene. Pulveret kan spres ut tørt, eller eventuelt blandes med vann (15 % løsning). Ved å bruke den flytende løsningen unngås støv ved påføring, og pulveret fester seg bedre. Når vannet har dunstet bort, ligger et tynt lag VermiNIX Hønsemidd igjen i de behandlede områdene.
VermiNIX Hønsemidd kan brukes forebyggende. Gjenta behandlingen regelmessig ved behov. Ved store problemer, gjenta omtrent hver tredje måned. Avhengig av omfanget på angrepet og antallet individer fungerer VermiNIX i løpet av 12-96 timer. Fjern evt. sjenerende produktrester med støvsuger.

Les flere detaljer

Betalingspartnere