Virkon S 50 gr

FKnr.: 68142 | Leverandørens varenr.: 7595
  • Godt dokumentert
  • Skånsom
  • Fargeomslag indikerer behov for ny løsning
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Surt desinfeksjonsmiddel til overflate- eller tåkedesinfeksjon, samt støvel- og hjulbad. Bredspektret middel mot bakterier, mugg, sopp, virus og sporer innen landbruk, veterinærklinikker og næringsmiddelindustri. Dokumentert effektiv mot svineinfluensa H1N1 og fugleinfluensa.


H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Surt desinfeksjonsmiddel til overflate- eller tåkedesinfeksjon, samt støvel- og hjulbad. Bredspektret middel mot bakterier, mugg, sopp, virus og sporer innen landbruk, veterinærklinikker og næringsmiddelindustri. Dokumentert effektiv mot svineinfluensa H1N1 og fugleinfluensa.


H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

Les flere detaljer

Betalingspartnere