DeLaval Klortabletter 300 stk

FKnr.: 47247579 | Leverandørens varenr.: 92086300
  • Desinfiserer
  • Velegnet på gården
  • 300 tabletter

248,00

(198,40 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon
Klortabletter for desinfeksjon av melkeutstyr, gårdstanker, vegger, gulv mm. Nøytral pH.
Jurkluter: 3 tabl/10 l vann.
Generell desinfeksjon: 2 tabl/10 l vann.
Swimmingpool: 1 tablett til 300 liter gir 5 ppm aktivt klor.
Oppbevares utilgjengelig for barn 
 
 
H302 - Farlig ved svelging
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Klortabletter for desinfeksjon av melkeutstyr, gårdstanker, vegger, gulv mm. Nøytral pH.
Jurkluter: 3 tabl/10 l vann.
Generell desinfeksjon: 2 tabl/10 l vann.
Swimmingpool: 1 tablett til 300 liter gir 5 ppm aktivt klor.
Oppbevares utilgjengelig for barn 
 
 
H302 - Farlig ved svelging
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Les flere detaljer

Betalingspartnere