0

Stalosan 15 kg

FKnr.: 68138 | Leverandørens varenr.: 251417
  • Tørrdesinfeksjonsmiddel
  • Suger opp fuktighet
  • Binder ammoniakkdamp
  • Virker også mot fluelarver
  • Reduserer smittetrykket

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Tørrdesinfeksjonsmiddel som suger opp fugtighet og binder ammoniakkdamp.

 

Dette gir tørre båser og binger. Virker også mot fluelarver. Brukes 1 gang per uke. Brukes i hestebokser, talle og lignende. Reduserer smittetrykket av sjukdommer som salmonella og coli m.fl. Inneholder jernoksid, kobbersulfat og jernsulfat.Bruk 50 g/ m2 / uke.

 

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Tørrdesinfeksjonsmiddel som suger opp fugtighet og binder ammoniakkdamp.

 

Dette gir tørre båser og binger. Virker også mot fluelarver. Brukes 1 gang per uke. Brukes i hestebokser, talle og lignende. Reduserer smittetrykket av sjukdommer som salmonella og coli m.fl. Inneholder jernoksid, kobbersulfat og jernsulfat.Bruk 50 g/ m2 / uke.

 

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?