0

Virkon S 50 gr

FKnr.: 68142 | Leverandørens varenr.: 7595
  • Bredspektrer desinfeksjonsmiddel
  • Til bruk i husdyrrom m.m
  • Effektiv mot virus, bakterier og sopp
  • Surt og oksyderende
  • Angriper ikke rustfritt stål, gummi, plast eller trevirke
  • Korrosjon kan forekomme

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Bredspektret desinfeksjonsmiddel for bruk i stall, fjøs, svinehus, hønsehus, klekkerier, dyreklinikker, transportkjøretøy m.m. I tillegg god effekt ved desinfeksjon av potet- og grønnsaklager og formål knyttet til disse.
 
Desinfeksjonsmiddel mot virus, bakterier, mykoplasma, sporer og sopper.Korroderer ikke metall, angriper ikke gummi,plast eller trevirke.Korrosjon på aluminium, kobber, messing og galvanisert materiale,kan forekomme.
Rosa farge indikerer at løsningen virker.
 
Normaldose 100 g/10 l vann. 
 
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Bredspektret desinfeksjonsmiddel for bruk i stall, fjøs, svinehus, hønsehus, klekkerier, dyreklinikker, transportkjøretøy m.m. I tillegg god effekt ved desinfeksjon av potet- og grønnsaklager og formål knyttet til disse.
 
Desinfeksjonsmiddel mot virus, bakterier, mykoplasma, sporer og sopper.Korroderer ikke metall, angriper ikke gummi,plast eller trevirke.Korrosjon på aluminium, kobber, messing og galvanisert materiale,kan forekomme.
Rosa farge indikerer at løsningen virker.
 
Normaldose 100 g/10 l vann. 
 
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer