Aktivitetsmåler

FKnr.: 947377 | Leverandørens varenr.: 88255880
  • Lønnsom avlsplanlegging
  • Alltid oppdatert informasjon
  • Rapportering 4 ganger i timen
Produktinformasjon
Produktinformasjon

DeLaval aktivitetsmåling overvåker kuas helse døgnet rundt. Aktivitetsmåleren er til god hjelp for overvåking av brunst hos kyr og kviger. Systemet gir deg informasjon om når det er på tide å inseminere.

Lønnsom avlsplanlegging

De fleste melkeprodusenter er klar over hvilke fordeler som ligger i bedre avlsplanlegging. De fleste vet også at kyr viser klare tegn på økt aktivitet i forbindelse med brunst. Gjennom kontinuerlig måling av dyras aktivitet, kan man finne ut når et dyr er i brunst.

Aktivitetsmåleren er et viktig redskap for bedre “timing” av insemineringstidspunktet. Ved å redusere kalvingsintervallet i besetningen, vil melkemengden øke som følge av flere kyr i laktasjon.

Alltid oppdatert informasjon

Aktivitetsmåling baseres på et unikt radiosendersystem som overfører nye data hvert 15. minutt, dag og natt, uavhengig av hvor dyret befinner seg i fjøset. Hver ny dataoverføring inneholder et sett med data fra de siste rullerende 24 timer. Dette sikrer at ingen data går tapt, selv om en overføring skulle utebli.

Aktivitetsmålesystemet overvåker også lav aktivitet, og kan varsle dersom et dyr beveger seg mindre enn normalt. Dyr med nedsatt helsetilstand kan på denne måten oppdages tidligere enn vanlig.

 

Har du spørsmål til denne løsningen? Ta kontakt og vi hjelper deg! 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

DeLaval aktivitetsmåling overvåker kuas helse døgnet rundt. Aktivitetsmåleren er til god hjelp for overvåking av brunst hos kyr og kviger. Systemet gir deg informasjon om når det er på tide å inseminere.

Lønnsom avlsplanlegging

De fleste melkeprodusenter er klar over hvilke fordeler som ligger i bedre avlsplanlegging. De fleste vet også at kyr viser klare tegn på økt aktivitet i forbindelse med brunst. Gjennom kontinuerlig måling av dyras aktivitet, kan man finne ut når et dyr er i brunst.

Aktivitetsmåleren er et viktig redskap for bedre “timing” av insemineringstidspunktet. Ved å redusere kalvingsintervallet i besetningen, vil melkemengden øke som følge av flere kyr i laktasjon.

Alltid oppdatert informasjon

Aktivitetsmåling baseres på et unikt radiosendersystem som overfører nye data hvert 15. minutt, dag og natt, uavhengig av hvor dyret befinner seg i fjøset. Hver ny dataoverføring inneholder et sett med data fra de siste rullerende 24 timer. Dette sikrer at ingen data går tapt, selv om en overføring skulle utebli.

Aktivitetsmålesystemet overvåker også lav aktivitet, og kan varsle dersom et dyr beveger seg mindre enn normalt. Dyr med nedsatt helsetilstand kan på denne måten oppdages tidligere enn vanlig.

 

Har du spørsmål til denne løsningen? Ta kontakt og vi hjelper deg! 

Les flere detaljer

Betalingspartnere