Formalin 25 kg

FKnr.: 68117 | Leverandørens varenr.: 100146
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Desinfeksjonsmiddel til bruk i lagerrom og i oppdrettsanlegg.

NB! Ekstrem helsefare ved bruk til gassing sammen med kalium­ permanganat. Dosering 1,5 l formalin + 0,5­-0,75 kg kaliumpermanganat pr. 100 m3. Karet som brukes må være min. 5 x Formalin­volumet. Bruk metallkar pga. varmeutvikling. Formalin tilsettes først. Lager holdes lukket i min. 1. døgn. Forlat rommet umiddelbart.

Innhold: 37-39% Formaldehyd. 

H225 Meget brannfarlig væske og damp
H301 Giftig ved svelging
H311 Giftig ved hudkontakt. 
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H331 Giftig ved innånding
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H370 Forårsaker organskader 

 

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Desinfeksjonsmiddel til bruk i lagerrom og i oppdrettsanlegg.

NB! Ekstrem helsefare ved bruk til gassing sammen med kalium­ permanganat. Dosering 1,5 l formalin + 0,5­-0,75 kg kaliumpermanganat pr. 100 m3. Karet som brukes må være min. 5 x Formalin­volumet. Bruk metallkar pga. varmeutvikling. Formalin tilsettes først. Lager holdes lukket i min. 1. døgn. Forlat rommet umiddelbart.

Innhold: 37-39% Formaldehyd. 

H225 Meget brannfarlig væske og damp
H301 Giftig ved svelging
H311 Giftig ved hudkontakt. 
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H331 Giftig ved innånding
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H370 Forårsaker organskader 

 

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere