Stalosan F 15 kg

FKnr.: 68138 | Leverandørens varenr.: 251417
  • Desinfeksjon til husdyrrom
  • Tørrdesinfeksjonmiddel
  • Til alle husdyrrom
  • Kan brukes med dyr i huset
  • Reduserer og forebygger smittetrykk
  • Virker også mot fluelarver
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Tørrdesinfeksjonsmiddel som suger opp fugtighet og binder ammoniakkdamp.

Dette gir tørre båser og binger. Virker også mot fluelarver. Brukes 1 gang per uke. Brukes i hestebokser, talle og lignende. Reduserer smittetrykket av sjukdommer som salmonella og coli m.fl. Inneholder jernoksid, kobbersulfat og jernsulfat.Bruk 50 g/ m2 / uke.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Tørrdesinfeksjonsmiddel som suger opp fugtighet og binder ammoniakkdamp.

Dette gir tørre båser og binger. Virker også mot fluelarver. Brukes 1 gang per uke. Brukes i hestebokser, talle og lignende. Reduserer smittetrykket av sjukdommer som salmonella og coli m.fl. Inneholder jernoksid, kobbersulfat og jernsulfat.Bruk 50 g/ m2 / uke.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Les flere detaljer

Betalingspartnere