15.09.2017 | Felleskjøpet

Det er mye korn igjen ute, og såpass seint på høsten vet vi at det kan bli utfordrende både ute på jordet og videre i håndteringa av kornet.

For noen år tilbake kjøpte Felleskjøpet Stavanger havnesilo, for å sikre at dette anlegget fortsatt skulle være tilgjengelig for å ta vare på kornet fra norske kornprodusenter. Etter overtagelsen har Felleskjøpet lagt ned betydelige ressurser i anlegget for å sikre god utnyttelse av lagerkapasiteten og en kvalitativ god håndtering av kornet gjennom anlegget.

Bedre rustet til å håndtere kornstrømmen

I «gode kornår» vet vi at lagerkapasitet er en utfordring. I likhet med andre kornhandlere vurderer vi fortløpende behovet for å leie supplerende lagerplass i innhøstingsperioden, og vi har foregående år sett det nødvendig å leie inn ulike former for lager for å håndtere volumene. Med de investeringer Felleskjøpet har foretatt på Stavanger havnesilo i senere tid, står vi nå bedre rustet til å håndtere kornstrømmen fra våre leverandører. 

Siden vi kan utnytte Stavanger havnesilo optimalt, vil vi nå få en mer strømlinjeformet varestrøm totalt sett, og få en bedre betjening av våre leverandører av korn. Nå er vi i en situasjon hvor vi har flere år med store kornavlinger på rad, med store volumer norsk korn overlagret fra tidligere år. Dette gir nødvendigvis enda større plassutfordringer, men takket være en målrettet oppgradering av Stavanger havnesilo er vi optimistiske. 

Godt forberedt 

Så langt i høst har vi flyttet veldig mye korn fra Østlandet til Stavanger havnesilo for å frigjøre plass på kornmottakene, og for å være godt forberedt på den resterende delen av skuronna. På Stavanger havnesilo ligger det også store kornvolumer som tilhører andre kornhandlere, men våre prognoser tilsier at Felleskjøpets kornmottak skal gå for fullt gjennom hele skuronna, takket være muligheten til å utnytte den resterende kapasiteten på Stavanger Havnesilo.

Så får vi håpe værgudene viser seg fra sin beste side i tida framover slik at det tørker opp og treskerne kommer i gang igjen. Så skal Felleskjøpet gjøre det som er mulig for å utnytte anleggene optimalt så avlinga blir tatt vare på en god måte.

Om Stavanger havnesilo

Felleskjøpet Agri kjøpte siloanlegget i Stavanger i 2014 fra Cermaq ASA for rundt 50 millioner kroner. Anlegget var da lagt ut for salg med mål om å utvikle boliger på området. For å sikre muligheter til økt lagring av korn, valgte Felleskjøpet å kjøpe anlegget.

Siden kjøpet er det lagt ned store ressurser i vedlikehold og oppgradering slik at havnesiloen for å utnytte lagerkapasiteten og sikre best mulig kvalitet på råvarene som går gjennom anlegget. Siden oppkjøpet og frem til i dag har kapasiteten økt i takt med et økende behov for lagring av korn. I år tilsier prognosene at anlegget vil fylles helt i løpet av innhøstingsperioden.