Kornoppgjør

Etter kornlevering finner du informasjon om analyse og oppgjør for ditt kornparti ved å logge inn i «Min gård».

Forhåndsprøven som bonden tar ut er veiledende for kornsiloen og ikke avgjørende for pris til bonden.

En representativ prøve blir tatt ut av hver kornleveranse, og prøven blir sendt til et uavhengig laboratorium for analyse. Denne prøven gir et objektivt grunnlag for riktig pris ut fra faktisk kvalitet.

Prøvene skal innom mange stasjoner før analysesvaret er klart. Hektolitervekt, vanninnhold og skjønnsmessig vurdering må alle kornarter analyseres for. I tillegg skal havre gjennom DON-analyser. For mathvete og rug må det gjennomføres utvidet analyse, hvor det bestemmes falltall, proteininnhold og DON. Matrug krever også analyse av falltall.

Du kan se analyseresultatene etter hvert som dine prøver er ferdig analysert hvis du logger inn på Min gård.

Hvor lang tid det tar fra kornlevering til ferdig analyse vil avhenge av kapasiteten på laboratoriet og hvor mange som er før deg i køen. I den mest hektiske perioden om høsten kan det ta noen uker.

Du vil også finne oppgjøret på Min gård når det er klart. 

Betalingspartnere