Kornkonferansen

Bondelaget og Felleskjøpet arrangerte kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer.

Ordstyrere: Sigrid Hjørnegård og Anne J. Skuterud

Program - Evaluering TRYKK HER!

 

Plansjer

 
 

 

Introduksjon

 

09:15-09:25

Velkommen

Ordstyrer

09:25-09.45

Politiske mål for norsk kornproduksjon

 

Sandra Borch, Landbr. og matminister

09.45 – 10.05

Norsk kornproduksjon mot 2030

Bjørn Gimming, leder, Bondelaget

10.05-10.20

Oppsummerende samtale – hvor skal vi og hvordan kommer vi dit?

Sandra Borch, Landbr. og matminister 

Anne J. Skuterud, styreleder FKA

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

10.20-10.40

Pause

 

 

Matkorn

 

10.40-10.50

Hovedfunn i rapport fra Matkornpartner-skapet «Markedet for norsk matkorn»

Amund Dønnum, Matkornpartnerskapet

10.50- 11.05

Norsk matkorn kan gi et godt norsk matmel!

Anne Kjersti Uhlen, professor, NMBU

11.05-11.20

Kornforedlingens bidrag til sikker matforsyning, bærekraft og klima

Kristin Børresen, adm. direktør, Graminor

11.20-11.30

Norsk matkorn og norske brød – forbrukerholdninger og trender

Håvard Ose, Head of Analytics & Insights i Mediacom

11.30-12.15

 Lunsj

 

 

Fôrkorn

 

12.15-12.25

Introduksjon til ny økt

Ordstyrer

12.25-12.40

Felleskjøpets nye strategi - økt verdiskaping på norsk korn

Svenn Ivar Fure, konsernsjef, FKA

12.40-12.55

Høye ambisjoner for norskandel i fôr

 

Geir Langseth, direktør kraftfôr, FKA

12.55-

13.10

Konkurranseforholdet mellom bygg og vårhvete

Einar Strand, NRL og NIBO

 

13.10-13.25

Økt proteininnhold i bygg – et mer bærekraftig norsk landbruk (fra forskningsprosjektet ProteinBAR)

Morten Lillemo, professor, NMBU

13.25-13.45

Pause

 

 

Forventinger til norsk kornproduksjon: Mat, fôr og bærekraft

 

13.45-14.00

Produktmuligheter og råvareønsker – hvordan skal norsk kornproduksjon være relevant

Roar Bjørkeli, Innkjøpssjef, Norgesmøllene

14.00-14.15

Norske brød og bakeverk – en bakers ønsker til norsk kornproduksjon

Amund Skrutvold, Produktutviklingssjef, Bakehuset

14.15- 14.30

Bærekraft, lønnsomhet og avling – muligheter sett fra traktorsetet

Ole Kristian Bergerud, bonde og leder i Østfold Bondelag.

14.30-14.45

Hvordan kan norsk kornproduksjon spille markedsaktørene gode fremover?

Erik Brodshaug, TINE rådgivning

14.45-15.05

Oppsummerende refleksjon - Er det sammenheng mellom mål, strategier og forventinger

Arne Elias Østerås, bonde og styremedlem FKA

Anders Klaseie, bonde og leder i kornutvalget i Norges Bondelag

15.05-15.15

Vel hjem

Ordstyrer

 

Betalingspartnere