Bensintilsetning 100 ML (K-30)

FKnr.: 92471272 | Leverandørens varenr.: 992380
  • 10ml per 1 liter
  • Brukes i 95 og 98 octan

38,50

(30,80 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Når Fuel Fit blandes i bensin stabilisere og øker den holdbarheten med opptil 2 år. Tilsetningen vil forhindrer avleiringer som kan feste seg på ventiler, tette drivstoffslanger og forgasserdyser.

Beskytter mot oksidering og korrosjon samt fjerner kondensvann.

Fuel Fit kan brukes på 4- og 2-takts motorer.


H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H372 - Forårsaker organskader (nervesystem) ved langvarig eller gjentatt eksponering

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Når Fuel Fit blandes i bensin stabilisere og øker den holdbarheten med opptil 2 år. Tilsetningen vil forhindrer avleiringer som kan feste seg på ventiler, tette drivstoffslanger og forgasserdyser.

Beskytter mot oksidering og korrosjon samt fjerner kondensvann.

Fuel Fit kan brukes på 4- og 2-takts motorer.


H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H372 - Forårsaker organskader (nervesystem) ved langvarig eller gjentatt eksponering

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere