Asfalt og oljefjerner 1 L

FKnr.: 50338135 | Leverandørens varenr.: FE309
 • Effektiv fjerning av asfalt og olje
 • Brukes ufortynnet
 • Lett avskylling
Kampanjepris frem til 28.7
Ordinær pris 99,-

79,20

(63,36 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Felleskjøpet asfalt og oljefjerner er et lavaromatisk avfettingsmiddel som fjerner raskt og effektivt flekker av asfalt, tjære, olje, fett, veisalt o.l. på lakkerte overflater.

Produktet fungerer utmerket også til motorvask. Ved motorvask må motoren være kald. På eldre bilmodeller må dynamo og elektriske komponenter tildekkes. Ikke bruk produktet på nylakkerte biler eller på plast- og gummidetaljer. Påfør heller ikke produktet i direkte sollys, ved temperaturer over +30°C eller på varme overflater. Ikke la produktet selvtørke.

Husk å vaske bilen på et sted hvor du ikke forurenser grunnvannet.

Dosering: Klar til bruk. Oppbevaring: Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert.

Inneholder:


 • Alifatiske hydrokarboner ≥ 30%.
 • Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5% - 15%. Inneholder: Hydrocarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner,
 • sykliske, <2% aromater, fettalkoholetoksylater,
 • 2-(2-Butoksyetoksy)etanol.

H302 - Farlig ved svelging.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 - Farlig ved hudkontakt.

H315 - Irriterer huden.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 - Farlig ved innånding.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Felleskjøpet asfalt og oljefjerner er et lavaromatisk avfettingsmiddel som fjerner raskt og effektivt flekker av asfalt, tjære, olje, fett, veisalt o.l. på lakkerte overflater.

Produktet fungerer utmerket også til motorvask. Ved motorvask må motoren være kald. På eldre bilmodeller må dynamo og elektriske komponenter tildekkes. Ikke bruk produktet på nylakkerte biler eller på plast- og gummidetaljer. Påfør heller ikke produktet i direkte sollys, ved temperaturer over +30°C eller på varme overflater. Ikke la produktet selvtørke.

Husk å vaske bilen på et sted hvor du ikke forurenser grunnvannet.

Dosering: Klar til bruk. Oppbevaring: Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert.

Inneholder:


 • Alifatiske hydrokarboner ≥ 30%.
 • Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5% - 15%. Inneholder: Hydrocarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner,
 • sykliske, <2% aromater, fettalkoholetoksylater,
 • 2-(2-Butoksyetoksy)etanol.

H302 - Farlig ved svelging.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 - Farlig ved hudkontakt.

H315 - Irriterer huden.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 - Farlig ved innånding.

Les flere detaljer

Betalingspartnere