Mikro vintervask 25 L

FKnr.: 92252395 | Leverandørens varenr.: 3990
  • Kraftig mikroemulsjon
  • Brukes som forvask
  • Anbefales i vinterhalvåret

1 860,-

(1 488,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kraftig mikroemulsjon brukes som forvask i bilvaskemaskiner i vanskelige forhold. Anbefales i vinterhalvåret.H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kraftig mikroemulsjon brukes som forvask i bilvaskemaskiner i vanskelige forhold. Anbefales i vinterhalvåret.H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere