Lim allround 60 ml

FKnr.: 50324397 | Leverandørens varenr.: 9965024301
  • Veldig sterkt lim
  • Industriell heft
  • For innen- og utendørs bruk
  • 100% vanntett

149,-

(119,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Gorilla Glue er originalen! Limet har en industriell heft og allsidighet og aktiveres ved kontakt med fukt. Produktet er utrolig allsidig og kan trygt brukes både innendørs og utendørs. Tåler det meste og er 100% vanntett.  

H315: Irriterer huden
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon
H332: Farlig ved innånding
H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Gorilla Glue er originalen! Limet har en industriell heft og allsidighet og aktiveres ved kontakt med fukt. Produktet er utrolig allsidig og kan trygt brukes både innendørs og utendørs. Tåler det meste og er 100% vanntett.  

H315: Irriterer huden
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon
H332: Farlig ved innånding
H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Les flere detaljer

Betalingspartnere