0

Walterscheid akselvern

Servicevennlig vern med tilgang på reservedeler

Det er mange grunner for å velge Walterscheid: • Høykvalitetskryss for optimal levetid • Servicevennlig vern • Vern som tåler kulde og med tilgang på reservedeler • Kraftoverføringsaksler for opptil 500 hk • Levetidsgaranti

Walterscheid vidvinkelaklser

Når et universalledd vinkles under drift oppstår det pulser ved at dreiehastigheten endrer seg to ganger per omdreining. For å ta opp disse pulsene har Walterscheid utviklet et vidvinkelledd som under belastning kan vinkles opp til 80° for korte perioder. Ved å unngå pulsene blir belastning på drivverk i traktor og redskap betydelig redusert og arbeidsresultatet blir heller ikke påvirket av disse pulsene. Walterscheid vidvinkelledd har en unik teknologi med en type sentralsmøring som forenkler vedlikeholdet og gir de bevegelige delene lang levetid. Walterscheid vern for vidvinkel har et unikt design med Flexi-trakt. Denne sørger for at leddet får bedre kjøling samt forenkler vedlikehold og smøring. Walterscheid vidvinkelaksler leveres både i standardutgave og Power Drive.

  • Lang levetid og enkelt vedlikehold
  • Passer til en rekke maskiner som presser, slåmaskiner, grasvendere, potetopptakere, gyllepumper, avlesservogner, lessevogner m.m.

Fast lavpris fra 4 990,- (eks. mva)

Godt å vite om Walterscheid akselvern

Sjekk akselvernet, det er livsviktig! 

Akselvern er en forsikring for liv og helse ved bruk av kraftoverføringsaksler. Walterscheid akselvern er testet under ekstreme forhold for å sikre funksjon i alle bruksområder, og det er viktig at det blir jevnlig kontrollert og vedlikeholdt. Akselen skal være skjermet i hele sin lengde og vernet skal aldri rotere med akselen. Påse at alle deler er hele og opplagring er smurt med universalfett. Like viktig som akselvernet er det at vernetrakt på redskap og traktor er i orden. 

Walterscheid akselvern:

  • Raskt og enkelt å demontere/montere
  • Høy kvalitet i alle deler
  • Testet og utprøvd under ekstreme bruks- og temperaturforhold
  • CE-merket garanterer originalkvalitet
  • Enkeltdeler er utskiftbare og dermed reduseres servicekostnadene
Legg til snarvei på hjemskjerm?