0

Gratis retur og resirkulering av elektronisk avfall hos Felleskjøpet

 

Felleskjøpet tar ansvar for miljøvennlig retur av sine produkter i Norge. I alle våre butikker kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske (EE-avfall) produkter som vi sender videre til resirkulering.

EE-avfall og batterier inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall og batterier inneholder også plast og metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall og batterier tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Enkelt for deg, bra for miljøet

Felleskjøpet sin returordning av EE-avfall gjør det enklere for deg å levere inn inn gamle og defekte elektriske og elektroniske produkter og batterier som er husholdningsavfall. Det spiller ingen rolle om produktet er kjøpt hos Felleskjøpet eller ikke, men gjelder kun for produkttyper som Felleskjøpet har i sitt sortiment.

Felleskjøpet tar også imot EE-avfall fra næringsdrivende ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Hva skjer med EE-avfall etter at du leverer det?

Retur og gjenvinning av EE-avfall hos Felleskjøpet gjøres i samarbeid med NORSIRK, et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og håndtering av EE-avfall fra ca. 2500 hentesteder i hele Norge.

NORSIRK ivaretar produsentansvaret for Felleskjøpet i Norge – hvilket betyr at NORSIRK sørger for å samle inn og gjenvinne Felleskjøpets andel av EE-avfallet som oppstår i Norge hvert år.

Felleskjøpet sørger for å oppbevare alt mottatt avfall til det blir hentet av NORSIRK. NORSIRK sørger for miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall og batterier som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt.


For mer informasjon om produsentansvarsordningen NORSIRK – les mer på www.norsirk.no

Trenger du en sorteringsveileder eller mer informasjon om kildesortering – les mer på www.sortere.no

 

Sertifikater

Felleskjøpet er medlem av:

Legg til snarvei på hjemskjerm?