0

Gallup Super 360 20 ltr

FKnr.: 61905 | Leverandørens varenr.: 22753

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Før planting av skog. Ved skjermet sprøyting i frukthager.

Gallup Super er det rimeligste glyfosat alternativet.

Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker. Om høsten i stubben 14 dager.

Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord. Plakater for merking: www.mattilsynet.no

Innhold: 360 g glyfosat/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Modent bygg: 7 dager
Avstand til vann:  3 m
Dose:  150 -500/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 0-15oC
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet: 60-85
Timer opphold: 4-6
Annet: Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 10-12 dager på høsten.

 Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Før planting av skog. Ved skjermet sprøyting i frukthager.

Gallup Super er det rimeligste glyfosat alternativet.

Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker. Om høsten i stubben 14 dager.

Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord. Plakater for merking: www.mattilsynet.no

Innhold: 360 g glyfosat/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Modent bygg: 7 dager
Avstand til vann:  3 m
Dose:  150 -500/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 0-15oC
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet: 60-85
Timer opphold: 4-6
Annet: Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 10-12 dager på høsten.

 Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.


 

Les flere detaljer